Helderse Courant: 'Koen Schuiling is van law and order'

'Koen Schuiling kwam op een moment dat er in korte tijd diverse burgemeesters de revue waren gepasseerd in Den Helder. Dus er werd wel een beetje naar hem gekeken in de trant van: daar heb je er weer één.'

Redactiechef Hedzer Faber van de Helderse Courant staat er niet van te kijken dat Schuiling als burgemeester terugkeert op het oude nest in Groningen.

'Ik heb Schuiling leren kennen als een hele bedachtzame en formele bestuurder. Als je hem wat beter leert kennen dan kom je er achter dat hij een groot gevoel voor humor heeft, en een welbespraakte man is.'

'Hij is recht door zee'

Faber prijst zijn met name ook zijn stijl van besturen. 'Hij is recht door zee, en hij is wel van de 'law and order'. Hij is heel erg van de handhaving, en dat heeft in Den Helder ook wel tot wat beroering geleid, denk vooral aan de ontruiming van het Rob Scholte Museum.'

Koen Schuiling werd in 2010 burgemeester in Den Helder. 'Het was iemand uit Groningen, die niemand eigenlijk kende', vertelt Faber. 'Wat dat betreft heeft hij vriend en vijand verrast door na zes jaar te tekenen voor een tweede termijn. En die tweede termijn heeft hij vervolgens met enthousiasme aangegrepen, en dat is niet gebruikelijk in het politiek roerige Den Helder.'

Wel of geen nieuw stadhuis

Wat aan Schuiling zal blijven kleven is de discussie rond de bouw van een nieuw stadhuis in Den Helder, zegt de redactiechef van de Helderse. 'Er is eigenlijk één dossier dat de stad al jarenlang in z'n greep heeft en dat is de vraag of er wel of geen nieuw stadhuis moet komen in Den Helder. De gemeente heeft decennia lang in een verbouwd bejaardenhuis gezeten'

Volgens Faber kun je daar twee dingen van zeggen. 'Het siert de gemeente dat ze kozen voor sobere huisvesting. Maar aan de andere kant waren de arbeidsomstandigheden verre van optimaal.'

Vanaf 1 augustus zetelt de gemeente weer in het vroegere stadhuis. 'Bij het aantreden van Schuiling heeft hij zich destijds samen met het toenmalige college hard gemaakt voor een nieuw stadhuis in het hart van de stad. Maar dat is er nooit gekomen, en dat achtervolgt hem altijd nog een beetje.'

'Partijdigheid werd de laatste tijd minder'

Schuilings oud-collega's uit Den Helder denken verschillend over hem, tekent Den Helder Actueel op. Wel worden er wat kritische kanttekeningen geplaatst over zijn positionering ten aanzien van de raad, waar burgemeesters worden geacht partij-onafhankelijk te opereren.

'Een goeie bestuurder die misschien niet altijd op een lijn zat met de raad, maar dat zat de raad intern ook niet', zegt Harrie van Dongen van de Stadspartij.

Groningen kan het type Schuiling goed gebruiken
Carlo Assorgia - Beter voor Den Helder

'Voorheen vond ik dat onze burgemeester te veel in zijn portefeuille had wat hem regelmatig de schijn van partijdigheid gaf. Zodat hij in het verleden vaak een tweede VVD-wethouder leek', zegt Sylvia Hamerslag van de lokale partij Behoorlijk Bestuur tegen Den Helder Actueel. Maar: 'Deze partijdigheid zag je de laatste tijd minder en dat maakte hem meer een burgemeester van ons allemaal.'

Ze roemt Schuiling om zijn spitsvondigheid, maar zegt wel dat hij er moeite mee had dat zijn portefeuille werd uitgekleed naar alleen de wettelijke burgemeesterstaken.

Volgens Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder is zijn overstap naar Groningen een once in a lifetime kans. 'Groningen hoort bij de grotere steden van Nederland met best wel een stevige opdracht aan het bestuur. Vooral de aardbevingen domineren daar de politieke discussie, waarin de emoties vaak hoog oplopen. Ze kunnen daar het 'type' Schuiling goed gebruiken.'

Lees ook:

- Koen Schuiling (VVD) is de nieuwe burgemeester van Groningen
- Jimmy Dijk (SP): 'Schuiling is een liberaal met een sociaal hart'
- Reacties op Schuiling als nieuwe burgemeester: 'Hij is kritisch op de VVD'

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad DEN HELDER
Deel dit artikel:

Recent nieuws