Omroepen willen onderste steen van lading MSC Zoe naar boven halen

Een schip bergt één van de overboord geslagen containers.
Een schip bergt één van de overboord geslagen containers. © ANP
Rijkswaterstaat moet meer details geven over de inhoud van de containers van de MSC Zoe. Dat eisen RTV Noord en Omrop Fryslân in een bezwaarschrift tegen een eerder besluit hierover in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Via een beroep daarop hadden de omroepen de ladinglijsten van het containerschip opgevraagd. Naar aanleiding van dat Wob-verzoek gaf Rijkswaterstaat die uiteindelijk prijs. Maar deze ladinglijsten zijn heel globaal; details van de exacte inhoud van veel containers ontbreken.
Begin dit jaar sloegen op de Noordzee 342 containers van boord van de MSC Zoe. De inhoud kwam gedeeltelijk op de Waddeneilanden en langs de kust van Friesland en Groningen terecht. Dat leidde tot chaotische taferelen en fikse milieuschade.

Geen omschrijving

Het door de omroepen ingediende bezwaar spitst zich toe op 489 containers die op het schip zijn blijven staan, maar waar geen enkele informatie over wordt verstrekt. Op de vrijgegeven ladinglijsten staat geen omschrijving vermeld. Met als reden dat deze containers van een derde partij zijn, die uit bedrijfsbelang niet wil dat deze informatie aan de grote klok wordt gehangen.
Daarnaast willen de omroepen nadere informatie hebben over 412 containers met de omschrijving 'chemical products nos'. Dat laatste staat voor 'not otherwise specified'. De omroepen vinden dat openbaar gemaakt moet wat er exact in deze containers zat. Met name omdat het mogelijk om gevaarlijke stoffen gaat. 

Concurrentiepositie

Bij de motivering van het Wob-besluit laat Rijkswaterstaat weten dat een deel van de gevraagde informatie niet kan worden gegeven. Het zou de concurrentiepositie van betrokken bedrijven kunnen schaden.
In het bezwaar wordt verwezen naar de grote maatschappelijke en politieke onrust die is ontstaan door de ramp met het containerschip. Zo is in de Tweede Kamer de discussie op gang gekomen over de vraag of zulke omvangrijke containerschepen wel op de route vlak bij de Waddeneilanden toegelaten moeten worden.

Algemeen belang

In dat kader wordt geconcludeerd dat de bewoners van de Waddeneilanden en de kuststroken er recht op hebben om te weten wat de MSC Zoe exact vervoerde tijdens de ramptocht.
'Dit algemeen belang weegt zwaarder dan de bedrijfsbelangen die met het niet geven van deze informatie worden beschermd', aldus het bezwaarschrift van RTV Noord en Omrop Fryslân.

Uitkomst onderzoek

Donderdag wordt overigens de uitkomst van het onderzoek naar het functioneren van de crisisorganisatie, die de touwtjes in handen had bij de afwikkeling van de ramp, bekendgemaakt.
Dat onderzoek is gehouden in opdracht van de Veiligheidsregio's Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. Eén van de eerdere kritiekpunten was dat daar wel heel veel instanties bij waren betrokken, die voor een deel langs elkaar heen werkten.