Onderzoekers: 'Containerramp was geen ramp'

© Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Over het algemeen is de bestrijding van de gevolgen van de containerramp met de MSC Zoe begin dit jaar goed verlopen. Dat concludeert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) dat onderzoek deed naar het functioneren van de crisisbestrijding.
Dat onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Veiligheidsregio's Friesland, Groningen en Noord-Holland Noord. 

GRIP 4

In het rapport benoemt het instituut een aantal zaken dat beter had gekund. Zo had er in de Veiligheidsregio Friesland eerder kunnen worden opgeschaald naar het zogeheten GRIP 4-niveau, en had er eerder en beter gecommuniceerd kunnen worden.
GRIP staat voor gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. GRIP 4 is het hoogste niveau binnen een Veilgheidsregio, waarbij taken en bevoegdheden worden gecentraliseerd. 

'Geen ramp'

Overigens wil het IFV niet spreken van een containerramp. Die term zou te zwaar zijn voor de gebeurtenis begin dit jaar. Het IFV spreekt zelf van een 'containercalamiteit'. 
Het instituut vindt het niet nodig om een aparte 'Groene GRIP' in te voeren, zoals door de burgemeesters van de Waddeneilanden is bepleit. Volgens het IFV biedt de bestaande GRIP-structuur voldoende mogelijkheden om dit soort calamiteiten te bestrijden. 

Manier van communiceren moet structureel

Het instituut doet een aantal aanbevelingen om de bestrijding van dit soort (ecologische) calamiteiten te verbeteren. Zo spreekt het IFV van 'WhatsApp-management als instrument om de onderlinge samenwerking te verbeteren, en om te communiceren met het publiek.' De inzet van social-media gebeurde nu ad-hoc. Volgens het IFV zou er structureel van dit soort instrumenten gebruik moeten worden gemaakt.