RUG buigt zich over oplossing voor miljoenenkorting

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil voorkomen dat het onderwijs volgend jaar lijdt onder de miljoenenkorting die het Rijk de RUG waarschijnlijk oplegt.

Onlangs adviseerde de commissie Van Rijn een verschuiving van geld richting het techniekonderwijs. Klassieke universiteiten als die in Groningen moeten daardoor inleveren.

Volgens de eerste cijfers krijgt de RUG daardoor bijna negen miljoen euro minder. Na het verschijnen van de voorjaarsnota lijkt het twee miljoen minder te worden, wat neerkomt op een korting van zeven miljoen.

Meest negatieve scenario

Het kabinet komt waarschijnlijk vrijdag met een standpunt over het advies. Het universiteitsbestuur is ondertussen bezig met een doorrekening op basis van het meest negatieve scenario. Dat zou inhouden dat de universiteit in 2020 4,5 miljoen minder krijgt. 

Het bestuur kiest ervoor die bezuiniging centraal op te lossen en niet bij de faculteiten neer te leggen. Reden is de onzekerheid over de cijfers. Ook speelt mee dat de RUG bezig is met een nieuw strategisch plan; keuzes die daarin gemaakt worden hebben ook financiële consequenties.

Techniekgelden helpen

Vanaf 2021 gaat het gekorte bedrag in het meest negatieve scenario naar 9 miljoen euro. Een besluit over de verdeling van die korting staat volgend jaar op de rol. Duidelijk is al wel dat het bestuur de extra techniekgelden die de Faculteit Science en Engineering krijgt, deels wil inzetten om de gevolgen van de korting voor andere (niet-technische) faculteiten te verzachten. 

'Stel herverdelingen uit'

De Rijksuniversiteit Groningen trekt samen met de vijf andere klassieke universiteiten op in het protest tegen het advies. Ze stellen dat de vier technische universiteiten er zoveel geld bij krijgen dat het nooit op korte termijn in meer personeel en materieel is om te zetten. Ze stellen voor grote herverdelingen uit te stellen en de technische universiteiten voorlopig alleen het extraatje uit de voorjaarsnota te geven. 

De universiteitsraad van de RUG praat volgende week over het voorstel van het bestuur.

Lees ook:

- Andere geldverdeling hoger onderwijs: 'Dit raakt de RUG hard'
Hanzehogeschool-voorman waarschuwt voor verschraald onderwijsaanbod
Hanze-voorman roept bedrijfsleven op: betaal mee aan techniekstudies

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad studenten universiteit GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws