Hete zomers worden 'scherprechter' voor natuur op Wadden

De winter is niet langer leidend voor de natuur op de Wadden. De zomer neemt deze rol over.

Dat staat in het boekje 'Wadden in Beeld' over de meest opvallende ontwikkelingen op het Wad in 2018.

'Vroeger waren de strenge winters scherprechter en nu lijken de hete zomers dat te worden', vertelt Christiaan Kooistra van Rijkswaterstaat.

Veldslag onder kokkels

'Afgelopen zomer troffen we in augustus opeens overal dode kokkels aan. Van de meerjarige kokkels heeft zestig procent het loodje gelegd. Dat geldt ook voor de tweejarige kokkels. Alleen de 0 en 1-jarigen hebben het redelijk overleefd. Het was dus een ware veldslag en de belangrijkste oorzaak was de hitte', legt Kooistra uit.

Eieren van pijlinktvissen

Maar deze verandering kan ook positieve gevolgen hebben. Kooistra: 'Misschien zien we hier nu nieuwe soorten komen. Zo hebben we eieren van pijlinktvissen gevonden. Dat is het gevolg van het warmer worden van het water.'

Oprukkende kwelders

Ook rukken de kwelders op. Er stroomt meer zand de Waddenzee in dan eruit gaat. 'Dat heeft te maken met de Afsluitdijk', verklaart Kooistra. 'Die hebben we in 1932 aangelegd en daar merken we nu nog de gevolgen van.'

De oprukkende kwelders zorgen ervoor dat de waterkwaliteit kan toenemen. 'Ze halen slib en sediment uit het water', zegt Kooistra. 'Maar er is ook een keerzijde: bij Holwerd op Ameland moeten we de veerverbinding vaker baggeren.'

'Beheermaatregelen hebben effect'

Over het algemeen vindt Kooistra dat het beter gaat met de Wadden. 'We zien dat de genomen beheermaatregelen effect gaan hebben. De aanleg van broedeilanden heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er meer broedvogels zijn. Dat is positief.'

Lees ook:

- Hittegolf leidt tot massale kokkelsterfte in Waddenzee
- Schutsluizen bepalen helft van aanbod aan voedsel in de Waddenzee
- Waddenfonds draagt duizenden euro's bij aan grote schoonmaak Wad

Meer over dit onderwerp:
natuur GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws