TenneT wil van Groningers weten waar stroomkabel moet komen

Station Vierverlaten
Station Vierverlaten © TenneT
Gaat de nieuwe ondergrondse stroomkabel vanuit de Noordzee straks naar de Eemshaven, naar Vierverlaten bij Stad of naar het Friese Burgum?
Om alle voor- en nadelen van die verschillende routes goed in beeld te kijgen, houdt netbeheerder TenneT de komende tijd een aantal informatiebijeenkomsten voor betrokken bewoners.

Vroeg betrokken

Bewoners van het gebied hebben namelijk de wens uitgesproken om vroeg in het proces betrokken te worden, legt TenneT-projectleider Frank Timmer uit. 'Vandaar dat wij vijf inloopbijeenkomsten organiseren: drie op het vasteland en twee op de eilanden. Tijdens het maken van ons huiswerk kwamen we er bovendien achter dat we veel dingen nog niet weten. Wij willen bewoners vragen naar hun gebiedskennis.'
Wat TenneT precies hoopt te horen? Timmer: 'Of de gebieden die wij nu op het oog hebben logische plekken zijn of dat we dingen over het hoofd hebben gezien. Is er nog informatie die wij missen of weten mensen misschien betere plekken voor de route?'

Bevindingen openbaar

TenneT zal in de zomermaanden alle nieuw verworven informatie verwerken en in het najaar komen met een notitie, waarin het zijn bevindingen openbaar zal maken. Ook zal daarin te lezen zijn wat precies met de bewonersstemmen is gedaan.
Een veel gehoorde vraag die de netbeheerder krijgt, is waarom er niet 'gewoon' voor de Eemshaven-route wordt gekozen. Dan zou er immers niets over land hoeven.

Populaire route

Timmer: 'Dat is inderdaad een populaire route, maar ook daarbij zijn er nog de nodige uitdagingen. De route naar Burgum is bijvoorbeeld zo'n 25 kilometer korter. Bovendien is de Eemshaven-route een tikje krap. Daar liggen al veel kabels en leidingen. Zolang we niet weten of dat ook daadwerkelijk gaat passen, moeten we alle opties openhouden.'
TenneT moet bovendien rekening houden met Europese milieuwetgeving. 'Daarnaast moeten we ook allerlei vergunningen zien te krijgen', weet Timmer. 'En sommige routes kunnen meer milieueffecten met zich meebregen dan andere.'
Overigens werkt TenneT de verschillende opties uit, maar bepaalt de minister van Economische Zaken uiteindelijk de definitieve route. Dat zal volgend jaar gebeuren.

Windmolendiscussie

Of Tennet, met de aardbevingsellende en windmolendiscussie in het achterhoofd, nog rekening houdt met de gevoeligheden die spelen in het Noorden?
Ja, bekent Timmer. 'Maar we zijn bezig met een kabelverbinding naar een windmolenpark dat ver op de Noordzee ligt en dat niet zichtbaar is.'
'We realiseren ons echter dat TenneT bezig is met meerdere projecten in het Noorden. Vandaar dat er op de bijeenkomst in Garnwerd, die gaat over de Eemshaven-route, ook TenneT-mensen aan het woord komen die met andere projecten bezig zijn.'