Nieuwe topvrouw Economic Board: 'Dit gebied verdient banen en bedrijven'

Akke Groenewoud.
Akke Groenewoud. © RTV Noord
De toestand van de aardbevingsregio gaat Akke Groenewoud aan het hart. Sinds deze week is ze de topvrouw van Economic Board Groningen (EBG), de organisatie die het aardbevingsgebied een duw in de rug wil geven.
Ze is Friezin van geboorte en opgegroeid in Stiens op het Noord-Friese platteland. 'Een meisje van onder de zeedijk', noemt Akke Groenewoud zichzelf. Voor Noord-Groningen koestert ze dezelfde gevoelens als voor de streek van haar jeugd.
Groenewoud, die de afgelopen jaren werkte als adjunct-directeur bij werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Noord, volgt bij EBG Marco Smit op als bestuurslid. Smit vertrok kortgeleden naar de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.
Nu kan ze aan de slag in een regio - een rampgebied noemt ze het ook - die haar doet denken aan de omgeving van haar jonge jaren, want zoveel verschillen Noord-Groningen en het noorden van buurprovincie Friesland niet, zegt ze. 'Ik herken de mensen, de mentaliteit, dat rechtstreekse en authentieke.' Eén verschil is er zeker wel. Friesland heeft in tegenstelling tot Groningen van aardbevingen geen weet.

U wijst naar de charmes van de regio, maar u bent aangesteld om de zwakten van het gebied te versterken. Wat zijn die zwakten?

'De naar binnen gekeerdheid is misschien wel één van de grootste. Dit gebied heeft Nederland de afgelopen vijftig jaar aan collectieve welvaart geholpen. De basis van de totale performance van de BV Nederland ligt in Groningen. Maar daar heeft Groningen nooit iets voor teruggeclaimd of trots over geëtaleerd. Die bescheidenheid is ook een zwakte. Je moet niet naïef zijn, maar je positie verdedigen. Dit gebied verdient beter.'

De aardbevingsregio heeft een ijle economische structuur, weinig bedrijven, de bevolking krimpt en vergrijst. Wat is nodig om de regio te helpen?

'De regio heeft heel veel landschappelijke kwaliteit en heeft als graanschuur van Europa altijd een zeer innoverende en kwalitatief hoogstaande agrarische sector gehad. Je kunt het gebied sterker maken door aan te haken bij de robuuste economische structuren. Dan gaat het over de energieactiviteiten en de overgang naar gebruik van meer groene energiebronnen. De chemie kan meer gebruikmaken van groene grondstoffen en ook waterstof kan de regio veel economische activiteit opleveren.'

Wat schiet een ondernemer in Middelstum daar dan mee op?

'Wanneer de basisstructuur sterk is kan het mkb daar op aanhaken. Daar zitten de toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven. De rol van EBG ligt sterk in het ondersteunen van die ondernemers.'
We zijn in 2020 zeker nog niet klaar en de EBG moet dus door
Akke Groenewoud - Bestuurslid Economic Board

De Economic Board heeft tot eind 2020 honderd miljoen euro te besteden. Is dat geld tot nu toe goed ingezet?

'Een diepgaande analyse wil ik nu nog niet geven, ik zit er pas een paar dagen. Maar ik stel wel vast dat de activiteiten in de relatief korte periode vanaf 2014 honderden banen hebben opgeleverd en dat investeringen door EBG ook voor 250 miljoen aan nieuwe investeringen hebben uitgelokt. Veel ondernemers zijn financieel of met advies geholpen via programma's als het Groeifonds en de Arbeidsplaatsenregeling.'
'Wat ik ook sterk vind is dat EBG geen bouwwerk is geworden met een groot hek eromheen, waar men bedeesd op de deur klopt voor wat centjes. De EBG heeft de deuren opengegooid en duidelijk laten weten dat ze er is voor de hele omgeving.'

De periode waarvoor de EBG is ingesteld, eindigt eind 2020. Iedereen kan zien dat de klus dan zeker nog niet is geklaard. Maar stopt dan het hele verhaal?

'We zijn zeker nog niet klaar en het gebied staat er na drie jaar ook nog niet heel anders voor. De EBG moet dus gewoon door. Ik denk niet dat de afgelopen jaren een andere partij zo succesvol heeft bijgedragen aan de economie. Zonder de last van een heel bestuurlijk en regelgevend kader eromheen.'
'Of doorgaan van de EBG politiek haalbaar is? Daar wil ik geen uitspraak over doen. Maar ik hoop en ik wens het de omgeving wel toe dat politiek-bestuurlijk Nederland, de NAM en andere partijen de verantwoordelijkheid voelen voor dit rampgebied, en het programma niet stoppen na drie jaar effectief werk.'
'De realiteit is dat de opdracht in 2020 afloopt. Maar het lijkt me logisch dat er wordt gekeken naar de voortzetting van succesvolle programma's als samenleving, ondernemers en onderwijs er behoefte aan hebben. Vergeet niet dat we nog maar kort actief zijn. Na de start in 2014 duurde het een tijdje voordat de fondsen beschikbaar kwamen en effectief konden inzetten.'

Wat doet de Economic Board Groningen?

De EBG is ingesteld om te zorgen voor meer bedrijvigheid en banen in de aardbevingsregio. Daarvoor hebben de NAM en de provincie Groningen 97,5 miljoen euro in de kas van EBG gestort.
De EBG helpt ondernemers met leningen, participaties en advies. Voor scholen heeft de EBG lespakketten. Voor de sectoren bouw, 5G, ICT, toerisme en groene chemie en energie zijn speciale programma's opgezet.

Wat wilt u hebben bereikt wanneer u vertrekt?

'Het gebied ziet er mede dankzij het werk van de EBG al anders uit: meer bedrijvigheid, banen en meer investeringen. Die cijfers wil ik verder laten groeien.'
'Daarnaast hoop ik ook te bereiken dat zelfbewustzijn en psychologie in de regio veranderen. Dat de rouw en het verdriet om wat verloren is gegaan wordt omgezet in perspectief, hoop en onbevangenheid. Dat mensen zeggen: 'Wauw, wat een mooi gebied is dit.''

Trouwens, opnieuw een vrouw in een leidinggevende functie in de regio. U, Dina Boonstra als directeur van de Noordelijke Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij NOM en sinds kort is de rector magnificus van de RUG ook een vrouw

'Het is inderdaad opvallend dat in de regio in korte tijd drie vrouwen in topfuncties zijn benoemd. Dat is een goede zaak. Van een kentering kun je nog zeker niet spreken, want echte vooruitgang in diversiteit in de top van organisaties is er onvoldoende.'