'Inwoners hebben niets aan Nationaal Programma Groningen'

© FPS Jos Schuurman/Flickr Reynermedia cc
Het Nationaal Programma Groningen moet concreter worden, meer gericht zijn op bewoners en moet meer visie uitdragen.
Dat is de mening van meerdere partijen in Provinciale Staten. De SP, PvdA, VVD, D66, PVV en Groninger Belang hebben in meer of mindere mate kritiek op het stuk dat nu voorligt bij Provinciale Staten.
Het stuk bevat 13 doelstellingen om het bevingsgebied in onze provincie nieuw perspectief te geven. Teveel, vinden onder andere de VVD en Groninger Belang. Daarnaast  zijn de SP en PvdA kritisch over het document, dat in de ogen van deze partijen 'vaag' is en teveel gericht is op grote projecten.

'Te weinig op Groningers gericht'

'Wij zijn behoorlijk teleurgesteld over het stuk dat nu voorligt', zegt SP-voorman Jan Hein Mastenbroek. 'Aan de ene kant bevat het vage doelen en aan de andere kant staan er megalomane projecten in beschreven. Aan alle kanten wordt duidelijk dat inwoners niets aan het Nationaal Programma Groningen hebben.'
Statenlid José van Schie (PvdA) sluit zich daarbij aan: 'Dit programma is te weinig op Groningers gericht..'

Concretere doelen gericht op werkgelegenheid

VVD'er Erik Jan Bennema vindt dat het Nationaal Programma aanpassingen behoeft, waarbij er concrete doelen worden geformuleerd die zijn gericht op het creëren van nieuwe werkgelegenheid.
'De ambities zal je helderder moeten formuleren', stelt Bennema. 'Nu dreigt het in allerlei losse projectjes te verzanden. Ik denk dat het heel erg goed is dat werkgelegenheid in Groningen wordt verbeterd, waardoor mensen aan de slag kunnen en meer van hun leven kunnen maken.'
Volgens Bennema kunnen er een aantal doelstellingen worden geschrapt uit het Nationaal Programma. 'De relatie landbouw versus natuur kun je laten vallen, dat is allemaal al landelijk beleid. Dat voegt niets toe en dat kun je laten vallen.'

'Dit is waarschijnlijk de goede richting'

Interim-directeur Gert-Jan Swaving van Nationaal Programma Groningen, is desondanks tevreden met de bijdragen uit Provinciale Staten.
'Ik heb uit de bijdragen gehoord, dat dit waarschijnlijk de goede richting is', zegt hij. 'Dat is dus precies de bedoeling. We willen graag concrete ambities voor het programma formuleren.'
Maar dat is tegen het zere been van D66-Statenlid Peter Gerrits. Hij geeft aan dat D66 zich wil distantiëren van deze samenvatting van Swaving.