Miljoenen voor Wunderline worden gebruikt voor tekorten uitbreiding Groninger spoor

Impressie van het nieuwe Hoofdstation, onderdeel Groningen Spoorzone
Impressie van het nieuwe Hoofdstation, onderdeel Groningen Spoorzone © Koen van Velsen architecten
De provincie haalt ruim 19,9 miljoen euro uit de pot voor de Wunderline om de tekorten bij de uitbreiding van het Groninger spoor op te vangen.
De aanleg van 'Groningen Spoorzone', zoals onder meer de verbouwing van het Hoofdstation en de uitbreiding van het spoor wordt genoemd, valt ruim 26 miljoen euro duurder uit dan begroot. 
De provincie heeft daarom de pot die bestemd was voor de tweede fase van de Wunderline aangesproken. 

Naar voren halen

'We weten dat de tweede fase van de Wunderline pas in 2024 gaat starten, terwijl we nu bij Groningen Spoorzone een financieel probleem hebben', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'We hebben daarom besloten het geld uit de pot van de Wunderline naar voren te halen om de tekorten bij Groningen Spoorzone op te vullen.'
De provincie haalt ruim 19,9 miljoen euro naar voren. De stad Groningen draagt ook bij aan het tekort van 26 miljoen euro. Een bedrag van 5,9 miljoen euro, dat bestemd was voor de bouw van treinstation Hoogkerk is overgeheveld naar Groningen Spoorzone en zorgt ervoor dat het tekort voor de uitbreiding van het spoor is opgevangen.
ProRail legt namelijk nog de laatste benodigde vijf ton op tafel.

Hopen op Europees geld

Dat het provinciebestuur geld uit de pot voor de Wunderline haalt, betekent wel dat dit project met een financieel gat blijft zitten. Om dat gat op te vullen, klopt Gräper aan bij de Europese Unie.
'We hebben een financieel gat bij de tweede fase Wunderline', schetst Gräper de situatie. 'We kloppen bij Brussel aan om hulp voor realisatie van de Wunderline. Het geld uit Europa kunnen we dan ook goed gebruiken om dat gat op te vullen.'
Er is nu dus een gat van 19,9 miljoen voor de realisatie van de tweede fase van de Wunderline. Gräper hoopt tussen de 8 en 10 miljoen euro uit Brussel op te halen. 'En voor het overige bedrag hebben we tot 2024 de tijd om dat te vinden. Ik ben hoopvol gestemd.'