Kabinet maakt schadeafhandeling definitief publiek

Een boerderij in de stutten
Een boerderij in de stutten © Jos Schuurman/FPS
De regering heeft vrijdag tijdens de ministerraad besloten dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) definitief een zelfstandig bestuursorgaan wordt (zbo).
Daarmee wordt de afhandeling van mijnbouwschade in Groningen en in de buurt van de gasopslag in Norg volledig publiekrechtelijk gemaakt. 
Dat de TCMG een zbo wordt, houdt in dat de commissie een overheidstaak uitvoert, maar eigen baas is en niet onder direct gezag van een minister valt. Het schadeloket handelt sinds maart 2018 de schades af, nadat de NAM er eerder mee op was gehouden.

Tijdelijke Wet Groningen

Verder heeft de ministerraad ingestemd dat de 'Tijdelijke Wet Groningen' naar de Tweede Kamer wordt verstuurd.
De bedoeling van het kabinet is om schadeafhandeling en versterking in één wet te regelen. Met de regels die nu naar de Kamer zijn gestuurd, wordt invulling gegeven aan de afhandeling van schade. 

Nieuwe stap

Met deze wet wordt ook een nieuwe stap gezet richting het optuigen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Verder wordt op deze manier de financiering voor de schadeafhandeling geregeld die de NAM aan de TCMG moet betalen.
De minister is nog bezig om de versterkingsoperatie ook toe te voegen aan de Tijdelijke Wet Groningen. Hij hoopt dit zo spoedig mogelijk te regelen.
De wet met het gedeelte van de schadeafhandeling moet op 1 januari 2020 gaan gelden. Of dit lukt, hangt af van hoe snel de Tweede- en de Eerste Kamer erover beslissen.