Ontwikkelaar wil verboden windpark bij Delfzijl alsnog bouwen

© Martin Drent/RTV Noord
Eind vorig jaar zette de Raad van State een streep door het plan om Windpark Delfzijl Zuid uit te breiden met zestien turbines. Projectontwikkelaar Ventolines gooide het bijltje er niet bij neer en komt met nieuwe plannen om het park alsnog te realiseren.
De ontwikkelaar denkt dat dit plan wél stand houdt bij de Raad van State.

Teveel bedrijfswoningen

De hoogste bestuursrechter hield het vorige plan tegen omdat zeventien huizen in de buurt werden aangemerkt als bedrijfswoning. Voor die panden gelden minder strenge normen voor geluidsoverlast en slagschaduw. 
Maar volgens de Raad van State zijn het gewone huizen die volgens wettelijke normen moeten worden beschermd. Volgens die normen mogen de turbines niet zo dicht bij de huizen staan als gepland.

Uitkopen

Ventolines heeft nu een aantal van deze huizen opgekocht. Daardoor kan de woonbestemming komen te vervallen.
Ook kiest de ontwikkelaar voor een stiller type windturbine. Daardoor vallen drie woningen buiten de geluidscontouren van het park, waardoor wordt voldaan aan de geluidsnormen.

Vaak boerenbedrijven

Ventolines is nog met een aantal omwonenden in onderhandeling om ze uit te kopen. De ontwikkelaar kijkt of voor hen een nieuwe woning gebouwd kan worden in een naastgelegen dorp, of in Delfzijl. In de meeste gevallen gaat het om agrarische bedrijven waar de boer naast woont.
In totaal blijven er maximaal vier tot zes bedrijfswoningen over. De initiatiefnemers maken nieuwe overeenkomsten met de eigenaren, waaruit moet blijken dat zij inderdaad een bedrijfsmatige link hebben met het windpark.

'Weinig munitie'

De Stichting Oldambt Windmolenvrij vocht de eerdere plannen aan bij de Raad van State. Secretaris Anthon Meijssen is teleurgesteld dat de ontwikkelaar nu opnieuw een poging doet om het park toch te realiseren:
Anthon Meijssen van de Stichting Oldambt Windolenvrij
'Mensen zijn murw, hun strijdkracht raakt zo langzamerhand op', zegt Meijssen. Hij weet nog niet of de stichting opnieuw bezwaar maakt bij de Raad van State: 'Als het even kan wel, om de boel in elk geval te vertragen. Maar wij houden op deze manier wel erg weinig munitie over.'

Geen andere spelregels

De gemeente Delfzijl zou de normen voor geluid en slagschaduw aan kunnen passen, maar wil dat niet doen: 'Wij veranderen de spelregels absoluut niet', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA).
Delfzijl wil alleen meewerken aan het plan, als de ontwikkelaar zich houdt aan de op dit moment geldende wettelijke normen. 'Wij willen geen tweede afwijzing van de Raad van State', reageert Rijzebol.
De initiatiefnemers willen geen toelichting geven op hun nieuwe plannen, maar bevestigen wel in gesprek te zijn met eigenaren van bedrijfswoningen om hen uit te kopen.

Haast

De ontwikkelaar moet haast maken met de plannen. De molens moeten eind 2021 draaien, anders komen de initiatiefnemers niet meer in aanmerking voor een belangrijke SDE+-subsidie.
Om dit te realiseren, moet de gemeenteraad dit najaar al een nieuw bestemmingsplan vaststellen, wat erg kortdag is.
De gemeenteraad van Delfzijl praat over twee weken over de plannen. Het college wil laten vastleggen dat de gemeente de regels over geluidsnormen niet tussentijds aanpast.