Ministerie en toezichthouder houden infoavonden over voorlopig gasbesluit van Wiebes

© Jos Schuurman/FPS
Het ministerie van Economische Zaken en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn deze en volgende week in Groningen.
De toezichthouder en het ministerie houden informatieavonden voor Groningers over het gasbesluit van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken.
In dat voorlopige gasbesluit van Wiebes staat dat er in het komende gasjaar 2019-2020 maximaal 15,8 miljard kubieke meter gas gewonnen mag worden uit het Groningenveld. De minister liet onlangs weliswaar weten dat de winning volgend jaar mogelijk naar 12,8 miljard kan, maar dat is niet verwerkt in het concept-winningsbesluit.

Maatschappelijke ontwrichting

De toezichthouder is kritisch op het conceptbesluit van Wiebes. Het SodM wil dat Wiebes in zijn uiteindelijke besluit meer oog heeft voor de maatschappelijke ontwrichting door de gaswinning. Dat moet de minister 'een duidelijke plaats geven' in zijn afweging, aldus het SodM.

Bedum, Middelstum, Slochteren en Delfzijl

Iedereen die over het voorlopige besluit wil praten, kan dus terecht bij het SodM en de ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Deze week zijn ze in Bedum en Middelstum. Volgende week in Delfzijl en Slochteren.
Tot uiterlijk 5 augustus kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen voor het besluit. Als het besluit definitief is geworden, kan nog bezwaar worden gemaakt.