Inwoners Het Hogeland mogen meepraten over afvalbeleid

Inwoners van Het Hogeland kunnen tot 16 juli aangeven wat zij nodig hebben om minder huisvuil te produceren. Met de resultaten van het onderzoek draagt de gemeente opties aan voor de toekomstige afvalvoorzieningen.

De gemeente wil de hoeveelheid huisvuil per inwoner drastisch terugdringen. Nu is dat nog meer dan tweehonderd kilo per persoon op jaarbasis, maar binnen zes jaar moet dat - als het aan Het Hogeland ligt - terug naar dertig kilo. 

Inzicht krijgen

Het onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in de vraag wat de gemeente kan doen om haar inwoners minder huisvuil te kunnen laten produceren. Verder moet het onderzoek boven water krijgen hoe huisvuil in de toekomst moet worden ingezameld. 

De afvalinzameling in het Hogeland gaat nog zoals dat voor de herindeling het geval was. In 2021 gaan Hogelandsters één en hetzelfde tarief betalen. In het onderzoek wordt ook gevraagd hoe dat tarief berekend zou moeten worden. 

Vragenlijst

Inwoners ontvangen een brief met unieke inlogcode. Daarmee krijgen ze toegang tot een online vragenlijst. Inwoners die geen internet hebben of geen brief hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met de gemeente. 

Lees ook:

Het Hogeland gaat afvalstoffenheffing gelijktrekken
Politiek Het Hogeland worstelt met nieuwe belastingen

Meer over dit onderwerp:
UITHUIZEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws