'Spectaculaire vuurwerkshow' tijdens jaarwisseling in Groningen stap dichterbij

De komst van een grote, centrale vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling in Groningen is een stap dichterbij. Als mogelijke locatie wordt het plein voor het station in de stad genoemd.

In opdracht van de gemeenteraad is de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een dergelijke vuurwerkshow. Uitgangspunt is het terugdringen van de overlast in de wijken tijdens oud en nieuw.

Volhouden

'Als je zoiets gaat doen dan moet je het een aantal jaren volhouden voordat je ook maar een begin van een beweging hebt', aldus burgemeester Peter den Oudsten.

'We moeten ook nog afwachten of mensen er warm voor lopen. Dat zie je bij het aftelmoment op de Vismarkt wel. Daar komen elk jaar een paar duizend mensen bij.'

Spectaculair

Bovendien moet het om een spectaculaire vuurwerkshow gaan, zo luidt het advies van de onderzoekers.

'Mensen moeten op iets afkomen dat beter is dan wanneer er thuis vuurwerk wordt afgestoken. En de conclusie is dus om het op het plein voor het station te doen. Daar is de meeste ruimte, dus dat is ook het meest veilig voor het publiek.'

Komt er een verbod?

Den Oudsten ziet een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk voorlopig niet gebeuren.

'Dat zal nog jaren duren. Bovendien zit het in het DNA van de mensen om vuurwerk te kopen en af te steken. Mocht er een centraal moment komen, dan verwacht ik wel dat er rond de klok van twaalf minder vuurwerk afgestoken zal worden.'

'We hebben nu al de vuurwerkvrije zones', verduidelijkt Den Oudsten. 'Ik denk dat die de komende tijd zullen worden uitgebreid. En ik schat ook in dat er een aantal maatregelen genomen zullen worden, ook op rijksniveau, die het afsteken van vuurwerk moeilijker zullen maken. Maar het zal de komende jaren onderdeel blijven uitmaken van de jaarwisseling.'

Kosten

De kosten voor een centrale vuurwerkshow worden geraamd op honderd tot tweehonderd duizend euro.

'De raad praat er op z'n vroegst in september over', verwacht Den Oudsten. 'En dan moet er ook nog geld komen, en dat is op het moment nog niet zo gemakkelijk in de gemeente Groningen. Dus als de raad het wil dan is het op z'n vroegst tijdens de jaarwisseling van 2020 op 2021.'

Lees ook:

- Komt er een vuurwerkshow tijdens oud en nieuw in Stad?

Meer over dit onderwerp:
binnenstadgroningen Groningen-Stad Groningen
Deel dit artikel:

Recent nieuws