'Beschouw gaswinning als gezamenlijk probleem; dat verkleint de kans op conflicten'

De onderzoekers richten zich op problemen door aardbevingen
De onderzoekers richten zich op problemen door aardbevingen © Jos Schuurman/FPS
Inwoners van Groningse dorpen en wijken in het bevingsgebied ervaren gaswinning vaak als een individueel probleem, terwijl een gezamenlijke aanpak beter zou zijn.
Dat is één van de conclusies uit nieuw onderzoek van RUG-onderzoekers Tom Postmes en Katherine Stroebe binnen hun langlopende project Gronings Perspectief.

Is er saamhorigheid?

Voor dit vervolgonderzoek trokken de onderzoekers naar zes dorpen en wijken in het gaswinningsgebied. Daar spraken ze met professionals en bewoners, met als belangrijkste vraag: is er veel saamhorigheid of staat iedereen er alleen voor?
'Verzet tegen de gaswinning zou een gedeeld belang kunnen zijn, maar we zien in de focusgroepgesprekken dat het vaak als individueel en niet als collectief probleem opgevat wordt', stellen de onderzoekers vast.
De kans op conflicten binnen buurten wordt een stuk kleiner wanneer de versterking als collectief probleem wordt beschouwd
Onderzoekers

Pas het beleid aan

Om de saamhorigheid onder inwoners te bevorderen, adviseren de onderzoekers om beleid niet alleen op individuele bewoners te richten. Dat laatste gebeurt momenteel wel via de zogenoemde 'keukentafelgesprekken'.
'We verwachten dat de kans op conflicten binnen buurten een stuk kleiner wordt wanneer de versterking als collectief probleem wordt beschouwd en bewoners daar een gemeenschappelijke visie op kunnen ontwikkelen.'

Onderlinge steun belangrijk

Als inwoners de gaswinning als gemeenschappelijk probleem zien, maakt dat hen volgens de onderzoekers weerbaarder. Ze kunnen er dan samen de schouders onder zetten, wat weer leidt tot minder schade voor de gezondheid.
'Bewoners met meervoudige schade die in gebieden wonen waar anderen minder schade hebben, zijn er slechter aan toe dan in gebieden waar veel schade is. Een verklaring zou kunnen zijn dat hier de steun van anderen ontbreekt.'

Langdurig onderzoek

Sinds 2016 doen Postmes en Stroebe onderzoek naar de gezondheid, het veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten.
Het onderzoek, dat Gronings Perspectief heet, wordt uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen en in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen. Om de gegevens te verzamelen, gebruiken ze vragenlijsten die worden verstuurd aan duizenden Groningse panelleden.
Het onderzoek loopt nog tot en met 2020.