Provincie: Europese steun nodig voor opvang banenverlies door afbouw gaswinning

De gaskraan gaat de komende jaren verder dicht
De gaskraan gaat de komende jaren verder dicht © Jos Schuurman/FPS
Er is steun nodig vanuit verschillende Europese fondsen om het banenverlies in de Groninger gassector te beperken. De lobby voor geld uit die fondsen moet richting Den Haag worden opgetuigd.
Dat is de unanieme mening van alle partijen in Provinciale Staten. Een voorstel van CDA, VVD, D66, PvdA, Groninger Belang, 50 Plus en Partij voor het Noorden is door de rest van de partijen aanvaard.
De partijen constateren dat het kabinet heeft besloten om de gaswinning in Groningen versneld te beëindigen en dat daarmee mogelijk duizenden banen rondom de gaswinning verloren gaan.

Omscholen

Om een klap voor de Groninger economie te voorkomen, moet er geld uit de Europese transitiefondsen komen om de werknemers die nu nog in deze sector werken, te laten omscholen.
'Een aantal jaren geleden is berekend dat in heel Noord-Nederland zo'n 15.000 mensen in de olie- en gassector werken', zegt fractievoorzitter Robert de Wit (CDA). 'De Europese transitiefondsen zijn onder andere sociale fondsen waar geld uit kan komen om deze omscholing voor duizenden werknemers te financieren.'

Lobby

De Wit zegt dat het kabinet in Den Haag bepaalt welke aanvraag voor deze fondsen in Brussel prioriteit moet hebben. Alle partijen in Provinciale Staten dringen er bij het provinciebestuur op aan dat de lobby gestart moet worden om Den Haag op dit noordelijk probleem te wijzen.
'Wij hebben hier hoge verwachtingen van', stelt De Wit. 'De lobby richting Den Haag moet worden ingezet, want daar ligt het probleem. In het verleden zagen we dat veel projecten uit de Randstad door Den Haag prioriteit kregen om in Brussel onder de aandacht te brengen. Wij willen dat het Rijk dit project gaat prioriteren. Dit is heel belangrijk voor Noord-Nederland.'
De CDA'er kan moeilijk inschatten hoeveel geld er nodig is, maar geeft wel aan dat de gelden in het Europees transitiefonds in 2021 beschikbaar komen.