'We zetten niet de hele Oosterparkwijk te koop'

Woningcorporatie Nijestee heeft vorig jaar twaalf woningen verkocht in de Oosterparkwijk in de stad Groningen. Dit jaar staat de teller op zes. 'Het is dus niet zo dat we de hele wijk te koop zetten', aldus Jan Jaap Vogel, directeur Vastgoed.

Nijestee pareert daarmee de kritiek van de SP. De grootste oppositiepartij in de Groninger gemeentraad wil een stop op de verkoop van sociale huurwoningen in de Oosterparkwijk.

'Natuurlijk wil iedereen graag gemengde wijken', zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk. 'Maar de wachtlijsten en wachttijden voor huurders en woningzoekenden blijven maar groeien. En de verkoop van sociale huurwoningen draagt hieraan bij.'

Bloemenbuurt

Met name in de Bloemenbuurt in de Oosterparwijk zouden er te weinig betaalbare woningen overblijven.

Volgens Nijestee worden er gemiddeld juist meer nieuwe sociale woningen gebouwd dan er verkocht worden. 'Sinds 2017 hebben we in de Oosterparkwijk ruim 140 nieuwe woningen opgeleverd. In 2021 komen daar nog eens vijftig bij. Per saldo zijn we er in de Oosterparkwijk qua aantal woningen dus flink op vooruit gegaan', benadrukt Vogel.

Afspraken

De woningcorporatie heeft met de gemeente afgesproken dat er jaarlijks maximaal vijftig sociale huurwoningen verkocht mogen worden.

Vogel: 'Vorig jaar waren dat er 42, verspreid over negentien wijken in de stad. We creëren op deze manier financiële ruimte voor de vernieuwing van ons vastgoed. En we geven invulling aan de realisatie van de ongedeelde stad, arm en rijk wonen gemengd in dezelfde wijken.'

Verkoop aan huurders

De SP wil verkoop van sociale huurwoningen alleen toestaan aan de huidige huurders. Iets waar volgens Nijestee nu al sprake van is. 'Woningen die in aanmerking komen voor verkoop worden altijd aangeboden aan zittende huurders. Mochten die niet geïnteresseerd zijn dan wordt een woning pas verkocht als de huurders zijn vertrokken', aldus de corporatie.

Ook de kritiek van de socialisten dat de woningbouwcorporatie te weinig aan onderhoud zou doen, wordt van de hand gewezen. 'Vorig jaar hebben we 450 woningen verduurzaamd, waarvan 94 in de Oosterparkwijk. En er staan nog 101 woningen in de wijk op de nominatie om aangepakt te worden', stelt Vogel.

Lees ook:

- Nijestee gaat weer bouwen boven de sociale huurgrens

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad woneninstad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws