Knoalster raad: tekorten Jeugdzorg door uitblijven Rijkssteun onacceptabel

De gemeenteraad van Stadskanaal vindt de tekorten op het gebied van de jeugdzorg doordat het Rijk de hand op de knip houdt onacceptabel.

Het kabinet heeft weliswaar toegezegd met extra miljoenen, maar voor Stadskanaal is dat niet genoeg. Stadskanaal heeft jaarlijks nog 2,2 miljoen euro tekort, ondanks de toezeggingen vanuit het Rijk. 

Aankloppen bij minister

Een voorstel van de voltallige gemeenteraad draagt het gemeentebestuur van Stadskanaal nog eens op om aan te kloppen bij minister Hugo de Jonge.

De stelling van Stadskanaal: doordat de jeugdzorg zoveel geld opsoupeert in Stadskanaal, gaat dat ten koste van voorzieningen en dus ten koste van de leefbaarheid in de streek.

Crisissituaties

Wanneer die investering in jeugdhulp achterwege blijft, zal Stadskanaal haar beleid nog moeten richten op crisissituaties. De rest van de jeugdzorg wat verstrekt gaat worden, zal dan geen zekerheid zijn, zegt VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra.

'Dat is een verstrekkend signaal', zo beseft Klopstra. 'Maar we willen de wethouder met deze boodschap op pad sturen richting Den Haag. Hij zit in een aantal gremia waarin hij deze boodschap kan meedelen.'

Extra geld uit Den Haag is nodig, want het voorzieningenniveau in Stadskanaal staat onder druk. Het is niet meer betaalbaar.

'Over de schutting'

'We schieten zo'n beetje door onze aandelenreserve heen en zakken richting onze grens van onze reserve', vervolgt Klopstra.

'En dat alleen maar om dat de regering een onderdeel over de schutting heeft gegooid zonder daar voldoende financiële middelen tegenover te stellen.'

Verplicht

Wethouder Johan Hamster begrijpt de oproep van de raad, maar geeft aan dat de wet hem verplicht de jeugdzorg uit te voeren.

'Als de oproep is om zo effectief en efficiënt mogelijk te werken, dan kan ik daarmee instemmen', zegt hij.

'Inhoudelijk is het zeker niet uitvoerbaar als we scherp de letter van de motie zouden volgen. Maar als het inderdaad een steun in de rug is richting Den Haag, begrijp ik dat, maar in de uitvoering ligt het heel ingewikkeld.'

Lees ook:

- Jeugdconsulenten Stadskanaal moeten kostenbewuster gaan werken

Meer over dit onderwerp:
STADSKANAAL
Deel dit artikel:

Recent nieuws