Loppersum wil inwoners meer inspraak geven bij verdeling 'bevingsgeld'

© FPS Jos Schuurman/Flickr Reynermedia cc
De gemeenteraad van Loppersum wil inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de besteding van het geld uit het Nationaal Programma Groningen.
Het Rijksgeld, in totaal 1,15 miljard euro, is een compensatie voor de gevolgen van de aardbevingen. Het moet onder meer de leefbaarheid in het gebied weer op peil brengen.

Te laat zegje mogen doen

Volgens GroenLinks-raadslid Leo van Esch komt het nog te vaak voor dat inwoners pas hun zegje mogen doen als alle plannen al bijna klaar zijn. Dat wil hij bij het Nationaal Programma voorkomen:
'Wij willen dat de inwoners in een vroeg stadium worden betrokken bij de verdeling van dit geld. Dat het voor iedereen concreet duidelijk wordt waar dit geld naar toe gaat', zegt Van Esch.
In een motie roept hij het college van burgemeester en wethouders op om een plan te maken hoe mensen er maximaal bij betrokken kunnen worden. Hij kon rekenen op steun van alle partijen.

Meer geld voor Loppersum?

Raadslid Hans Warink van Loppersum Vooruit ging nog een stap verder. Volgens hem moet Loppersum meer geld krijgen dan gemeenten aan de rand van het aardbevingsgebied, aangezien het hart van dat gebied al veel langer de nadelige gevolgen ondervindt van de aardbevingen.
Volgens burgemeester Hans Engels lijkt dit op concurrentie en dat is volgens hem geen goede zaak: 'Je moet niet uit genoegdoening en eerherstel claims leggen op dit geld. Dat roept contra-reacties op die ons nog verder van huis brengen.'
Wel vindt Engels dat zijn gemeente er niet bekaaid vanaf moet komen: 'We zouden kunnen vermelden dat de delen die het zwaar te verduren hebben gekregen, bij de verdeling van het geld een bijzondere focus zouden moeten krijgen.'
Komend najaar komt Loppersum met een plan om de inwoners zoveel mogelijk te betrekken bij de verdeling van het geld uit het Nationaal Programma Groningen.