Instellingen

Schilders De Vries scheert langs de rand van de afgrond

Directeur Roelof de Vries voor zijn bedrijf
Directeur Roelof de Vries voor zijn bedrijf © Schilders de Vries
Vijf jaar lang hing het voortbestaan van Schilders De Vries aan een dunne draad. Een claim van vele tonnen van de Belastingdienst deed het stad-Groninger schildersbedrijf bijna de das om.
'Er zijn momenten geweest waarop ik dacht dat we het niet zouden redden.'

Spanning en stress

Directeur Roelof de Vries zegt dat hij de spanning en de stress van de voorbije jaren nog niet helemaal kwijt is. Maandag kreeg hij het bericht dat de surseance van betaling waarin de onderneming verkeerde is beëindigd. De Belastingdienst en andere schuldenaren zijn goeddeels afbetaald of schulden zijn kwijtgescholden, waarmee een heftige periode van vijf jaar kan worden afgesloten.
In 2010 zet Schilders de Vries in het kader van de verduurzaming van het bedrijf een opleidingsprogramma voor de circa vijftig medewerkers op. Daarvoor wordt de regeling Wet vermindering afdracht loonbelasting toegepast, een laagdrempelige subsidieregeling die de kosten van het programma drukt.

Geen vuiltje aan de lucht

Adviseurs en een externe accountant concluderen dat aan de voorwaarden voor toepassing van de regeling is voldaan. Alles goed geregeld, geen vuiltje aan de lucht, veronderstelt directeur Roelof de Vries. Daar dacht de belastingdienst bepaald anders over.
'De regeling was zwaar overtekend en overschreed het budget dat de overheid ervoor beschikbaar had', blikt De Vries terug. 'Bovendien was sprake van misbruik van de regeling. De belastingdienst kreeg daarom opdracht de dossiers streng te controleren. Wij waren een van die dossiers.'

Hoger beroep

Schilders De Vries won weliswaar een rechtszaak over terugbetaling van de subsidie. Maar het Gerechtshof besloot eind februari in een hoger beroep dat door de belastingdienst was ingesteld dat het bedrijf het gehele betwiste bedrag alsnog verschuldigd was.
'We hebben de afweging gemaakt: doorprocederen, of zijn er voor ons nog alternatieven?' De enige uitweg die De Vries zag om de toekomst van het bedrijf zeker te stellen was surseance en schuldsanering. Het bedrijf kreeg Jan Hein Mastenbroek van Bout Advocaten in Groningen als bewindvoerder aangesteld.

Lastige maanden

Vanaf dat moment kon De Vries met alle schuldeisers, de Belastingdienst voorop, afspraken maken over afbetaling en kwijtschelding. Het waren bijzonder lastige maanden, zegt de Vries. 'Meestal eindigt een surseance na korte tijd in een faillissement. Dat weten leveranciers natuurlijk ook. Sommige wilden dus niet leveren.'
Een deel van de schulden werd afbetaald, een ander deel kwijtgescholden. De rechtbank gaf daarom goedkeuring aan beëindiging van de surseance. 'We hadden voldoende perspectief, vooral dankzij een goed gevulde orderportefeuille.'
Alle bedrijven moesten hordenlopen, maar wij hadden ook nog eens vijftig kilo stenen op de rug
Roelof de Vries - Directeur

Climax

De afgelopen paar maanden waren de climax van een situatie die het bedrijf vijf jaren in z'n greep hield. De claim van de Belastingdienst hing al die tijd als een gitzwarte onweerswolk boven het bedrijf. De Vries: 'Het levert je een aantekening op in de jaarrekening. Daar heb je op allerlei manieren veel last van, bij aanbestedingen bijvoorbeeld. Het zorgt voor enorm veel onzekerheid.'
De economische crisis van de afgelopen jaren verergerde de situatie. 'Alle bedrijven moesten hordenlopen, maar wij hadden ook nog eens vijftig kilo stenen op de rug', stelt De Vries. 'We waren door de procedure al verzwakt. Als er dan ook nog orders uitvallen word je heel kwetsbaar. Er zijn momenten geweest waarop ik dacht dat we het niet zouden redden.'

Afrekenen

De Vries vindt dat de Belastingdienst zijn bedrijf 'achteraf heeft afgerekend op criteria die aan de voorkant niet eens waren gesteld'. De situatie heeft niet alleen zijn bedrijf veel geld gekost, stelt De Vries, maar ook veel leveranciers hebben volgens hem hun rekeningen uiteindelijk maar deels betaald gekregen.
'Het had allemaal niet gehoeven wanneer de Belastingdienst in een eerder stadium ervoor had gekozen tot overeenstemming te komen. Dan hadden zowel de belastingdienst als andere partijen meer geld ontvangen dan nu.'

Blik vooruit

De Vries wil nu de blik weer vooruit richten. 'We zijn er nog niet helemaal. De orderportefeuille heeft een deukje opgelopen, maar het ziet er voor de korte termijn toch goed genoeg uit. We kunnen weer bouwen.'