Instellingen

Oldambt worstelt met bezuinigingsopgave: 'Wij krijgen hier buikpijn van'

© Pexels
'Bezuinigen is niet leuk', 'Met pijn in het hart' en 'Wij krijgen hier buikpijn van'. Allemaal zinnen die dinsdagavond voorbij kwamen tijdens de raadsvergadering van Oldambt.
Oldambt verkeert in financieel zwaar weer. Als er niks verandert koerst de gemeente af op een Artikel 12-status. Dan sta je onder curatele van de provincie.

2,5 miljoen

Er moet, hoe dan ook, bezuinigd worden. Het streven: een jaarlijkse bezuiniging van 2,5 miljoen euro. Voor de duidelijkheid: in eerdere berichten sprak RTV Noord over een bedrag van 2,8 miljoen, dat bedrag is dinsdagmiddag naar beneden bijgesteld.
Aan de politieke partijen de opdracht: hoe komen we tot dat bedrag?

Moeilijke opgave

Op die vraag probeerden alle partijen dinsdagavond antwoord te geven. Althans, alle aanwezige partijen. De VCP ontbrak ('Het tekort is niet onze schuld'), evenals Oldambt Aktief ('Laat de provincie het maar oplossen'). De overige acht partijen zochten wel naar mogelijkheden.
De voorstellen vlogen alle kanten op. Elk voorstel kon rekenen op zowel steun als weerstand. Een beknopte samenvatting.

Sportcomplexen samenvoegen

Het plan om sportverenigingen te clusteren kwam het vaakst langs. PvdA-er Hilbert Flokstra trapt af: 'We kunnen een nieuwe, goede voorzieningen neerzetten en oude sportgebouwen weghalen. Dan kun je bezuinigen én de kwaliteit verhogen.'
De partij kan rekenen op steun van veel partijen, al plaatst ChristenUnie-man Gert Jan Bolt wel een kanttekening: 'Denk eraan wat het met de gezondheid van onze inwoners kan doen als mensen minder mogelijkheden hebben tot sporten.'

Strengere regels

De aparte Menzisverzekering kwam ook meerdere keren op tafel. De gemeente Oldambt heeft een speciale, relatief goedkope verzekering voor mensen die tot 130 procent van de bijstandsnorm verdienen. Meerdere partijen staan ervoor open om die grens wat scherper te zetten.
De VVD is het meest rigoureus. Die partij stelt voor om de grens op honderd procent te zetten. Dat betekent dat de groep tussen de honderd en 130 procent van het bijstandsinkomen zich niet langer via de gemeente kan verzekeren, maar een gewone verzekering moet afsluiten. De Partij voor het Noorden (PvhN) is daar fel tegen: 'Het resultaat is klein, de schade die je aanbrengt juist erg groot.'
Scherper indiceren in de WMO wordt ook gezien als mogelijke optie. De vraag die daarbij voorligt: Hebben alle mensen die nu gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning van de gemeente daar ook écht recht op, of kan die groep worden verkleind?

Begraafplaatsen

De meest opvallende optie om te bezuinigen is het 'sluiten' van begraafplaatsen. Daarbij trekt Oldambt haar handen af van acht van de negen begraafplaatsen binnen de gemeente. Ondanks de mogelijke bezuiniging van meerdere tonnen, lijkt geen enkele partij voorstander van dat voorstel.
Ook de zwembaden in zowel Winschoten en Finsterwolde hoeven zich, zoals het nu lijkt, geen zorgen te maken om hun bestaan. Jurrie Nieboer van de PvhN: 'Daar zijn wij resoluut tegen!'
Ook D66-man Fokke Fennema is daar duidelijk over: 'Ik zie liever dat wij bezuinigingen doen op zaken die iedereen binnen de gemeente raken. Als je een voorziening sluit, ben je die kwijt en die krijg je niet maar zo terug. Dat treft slechts een beperkt deel van de inwoners.'

Lastenverhoging?


Aan de ene kant kun je snijden, aan de andere kant kan ook geld verdiend worden. Al vrij snel wordt dan gedacht aan een OZB-verhoging, tegen het zere been van voornamelijk de VVD. Harold de Groot: 'Het moet geen Pavlovreactie zijn om de OZB direct maar te verhogen.'
Hij krijgt daarbij steun van onder andere de PvdA ('Liever niet') en de ChristenUnie ('Dat stellen wij niet op prijs').
De PvdA ziet wel een andere mogelijkheid. Hilbert Flokstra: 'De toeristenbelasting is op dit moment 95 cent per nacht. Kijk er naar of je dat kunt verhogen. Het toerisme in Oldambt trekt aan, misschien kunnen wij daar de vruchten van plukken.'

Wat nu?

De voorstellen vlogen alle kanten op, het is nu aan het college en de ambtenaren om met g
root bezuinigingsvoorstel te komen. Zij moeten deze zomer flink aan de bak. Uiteindelijk moet er een plan op tafel komen waarmee Oldambt voor zichzelf kan zorgen.
Dat plan wordt begin november in de raad behandeld.