Mogelijk meer versterkingen nodig door onnauwkeurige metingen

Een versnellingsmeter zoals het KNMI die gebruikt
Een versnellingsmeter zoals het KNMI die gebruikt © KNMI
De veiligheidsrisico's voor gebouwen in het aardbevingsgebied zijn groter dan gedacht omdat een deel van de grondversnellingsmeters op gefundeerde gebouwen staat, die minder trillen dan de grond zelf.
Mogelijk moeten er daarom meer gebouwen worden versterkt
Dat constateert het Staatstoezicht op de Mijnen in een tussenrapportage van het onderzoek naar het meetnetwerk. Het SodM ontdekte het dempende effect van de funderingen tijdens het onderzoek naar eerdere meetfouten bij het KNMI. Deze meetfouten zijn volgens het SodM goed gecorrigeerd.

Gedempte metingen

Maar nu gaat de aandacht uit naar de zogeheten BO-meters, grondversnellingsmeters die op gefundeerde gebouwen staan. Bij stevige grond meten die de grondversnelling nauwkeurig, maar juist in de slappe Groningse bodem worden die metingen gedempt.
Door de gedempte metingen gaat het veiligheidsrisico omhoog. De NAM gaat in opdracht van het SodM berekenen welk effect dit heeft.

Geen acute situaties

Na onderzoek van de NAM wordt duidelijk of en zo ja, hoeveel gebouwen toegevoegd worden aan het versterkingsprogramma. Het gaat in elk geval niet om acuut gevaarlijke situaties, maar om situaties met lagere prioriteit.
Naar verwachting heeft de NAM de risicoberekening halverwege 2020 klaar. Het SodM adviseert om het huidige versterkingsprogramma voort te zetten.