Instellingen

Noordelijke ondernemers worden steeds beter in vernieuwen

Innovatieve LNG-installaties gebouwd door Marine Service Noord aan boord van de Sefarina.
Innovatieve LNG-installaties gebouwd door Marine Service Noord aan boord van de Sefarina. © RTV Noord
Ondernemers in Noord-Nederland hebben vorig jaar meer geïnvesteerd in het vernieuwen van hun producten en bedrijfsprocessen. Aanzienlijk meer zelfs, staat in de jaarlijkse Innovatiemonitor Noord-Nederland.
'Noordelijke ondernemers omarmen innovatie', staat in de innovatiemonitor die economen van de Rijksuniversiteit opstellen in opdracht van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dat hebben ze de afgelopen vijf jaar gedaan en ze kunnen nu dus ook trends en ontwikkelingen onderscheiden.
'Het jaar 2018 is niet zomaar een uitschieter', zegt Thijs Broekhuizen. universitair hoofddocent bij de RUG en coördinator van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. 'De toegenomen aandacht voor innovatie is structureel.'

Wat is de innovatiemonitor?

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor is een initiatief van het expertisecentrum Vinci van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het SNN. Sinds 2015 worden jaarlijks zo'n zesduizend Noord-Nederlandse mkb'ers met een vragenlijst benaderd. De resultaten geven inzichten in hun innovatie-activiteiten, investeringen en prestaties.
Er is niet alleen meer geïnvesteerd in vernieuwing. Ook worden sterk vernieuwende technologieën, door de economen 'disruptieve technologieën genoemd', meer toegepast. Dat gaat dan om bijvoorbeeld sensortechnologie en kunstmatige intelligentie.

Geld verdienen

Dat heeft een belangrijk effect, stellen de makers van het rapport. Want innovaties die nieuw zijn voor de markt, vormen een steeds belangrijker deel van de omzet van bedrijven die meededen in het onderzoek. Bedrijven verdienen dus geld met vernieuwen.
Om de innovatiekracht van het midden- en kleinbedrijf (mkb) te bepalen is gekeken naar het aantal koplopers. Dat zijn de bedrijven die zelf investeren en innoveren naar het omzetdeel dat wordt uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Ook het aandeel van de omzet, afkomstig uit innovatieve producten of diensten die nieuw zijn voor de markt (radicale innovaties), is gemeten.
Wat blijkt is dat het aantal koplopers behoorlijk is toegenomen: van 45 procent in 2015 tot 54 procent in 2018. Ook het belang van nieuwe producten en diensten is gestegen. In 2018 werd meer dan een kwart van de omzet gerealiseerd uit radicale innovatie.

Slimme technologie

De populariteit van nieuwe technologieën neemt ook zichtbaar toe. Met name sensortechnologie vindt zijn weg binnen het noordelijk mkb. Bijna vier op de tien ondernemers past deze slimme technologie toe. Eén op de drie maakt gebruik van internet of things en ook big data (28 procent), robotisering (twintig procent), kunstmatige intelligentie en zelflerende apparaten (zeventien procent) worden meer gebruikt.
Vooralsnog kosten deze nieuwe technologieën trouwens meer geld dan ze opleveren. De onderzoekers zien de toegenomen interesse ervoor wel als een positief signaal: 'Dat er toch geïnvesteerd wordt, geeft aan dat ondernemers durven te experimenteren en zich voorbereiden op een veranderende toekomst.'

Kostenbesparing

In het onderzoek is ook meegenomen hoe bedrijven hun interne processen zoals de boekhouding en klantsystemen hebben gedigitaliseerd. 'Veel mkb'ers hebben die succesvol digitaal geoptimaliseerd en daarmee kostenbesparingen gerealiseerd', stelt Broekhuizen. 'Maar elke extra euro geïnvesteerd in digitalisering levert steeds minder op.'
Om een extra stap te zetten is de inzet van specialisten nodig. Bedrijven die IT-specialisten in dienst hebben presteren op dit vlak dan ook beter, zo blijkt.
Bedrijven hebben elk hun eigen problemen bij het innoveren. Zo ervaren koplopers andere belemmeringen dan volgers en bedrijven die vooral innovaties toepassen. Ook bedrijfsgrootte en leeftijd spelen een rol.