Instellingen

Coöperatie Klooster&Buren dient schadeclaim in tegen Loug Hogeland

't Olde Heem in Kloosterburen
't Olde Heem in Kloosterburen © Google Street View
Coöperatie Klooster&Buren vindt dat zorgpersoneel van Loug Hogeland dat is opgestapt een 'lastercampagne' voert. De coöperatie komt nu zelf met een verklaring over de gang van zaken en kondigt een schadeclaim aan.
De dorpscoöperatie is verantwoordelijk voor verzorgingshuis 't Olde Heem in Kloosterburen. Daar rommelt het al langere tijd. Het bestuur schrijft in de verklaring dat het zich genoodzaakt voelt om nu publiekelijk te reageren op de 'lastercampagne' die volgens hen momenteel door Loug gevoerd wordt.

Overname

Nadat het personeel eind vorig jaar besloot om niet meer voor de coöperatie te werken maar voor zichzelf te beginnen is het mis. Dit deden de medewerkers omdat ze vonden dat de zorg beter kon.
'Hoewel de cliënten tevreden waren over de zorg heeft het zorgpersoneel besloten voor zichzelf te beginnen', laat het bestuur van Klooster&Buren opnieuw weten.

Vriendjespolitiek

Volgens Klooster&Buren was het zorgpersoneel niet gediend van kritiek. Wie dat wel had is buitenspel gezet volgens hen. 'Betaalde werknemers en vrijwilligers van de coöperatie die op een zijspoor gezet waren, werden vervangen door familie en vrienden van medewerkers van het huidige team Loug', staat in de verklaring.

Te goed van vertrouwen

'Omdat de relatie met Loug Hogeland aanvankelijk goed was heeft het zorgteam, op basis van vertrouwen, veel vrijheden gekregen. Dat is helaas afgestraft. Achteraf bezien heeft het bestuur van coöperatie Klooster&Buren steken laten vallen door zaken, op basis van dat goede vertrouwen, teveel op zijn beloop te laten', schrijft het bestuur.
In de verklaring staat ook dat het bestuur van Klooster&Buren vindt dat het zorgteam van Loug zich met dingen ging bemoeien waarvoor ze niet aangenomen waren.
'Het team nam het verhuren van de appartementen op zich, bepaalde zo zelf wie er in 't Olde Heem kwam wonen en liet zich daarvoor een bonus van 750 euro per verhuurd appartement betalen. Bovendien kon het huidige Loug op deze manier bepalen dat mensen die zorg nodig hadden als eerste bij hen terecht kwamen, terwijl Zonnehuis, TSN en Buurtzorg, die ook zorg verlenen in 't Olde Heem, er niet meer aan te pas kwamen', schrijft het bestuur.
Het was voor de coöperatie Klooster&Buren op den duur onduidelijk wie er in het gebouw woonde.

Van geen kwaad bewust

Loug Hogeland vindt het vooral een welles-nietes-spel worden. En wil dan ook niet op alles ingaan. 'Er lijkt sprake te zijn van projectie en een bijzondere interpretatie van enkele feitelijkheden', aldus Sytze Rusticus, woordvoerder van Loug Hogeland.
'Wij zijn er vierentwintig uur per dag, kennen de mensen in huis en kunnen daarop een inschatting maken of hun eventuele nieuwe buurman of buurvrouw wel past. We hebben meer zorgvragers voor andere aanbieders binnengehaald dan voor Loug', aldus Rusticus. Hij vindt het redelijk dat hier dan een vergoeding voor wordt gevraagd.

Schimmig

Het bestuur van de coöperatie heeft ook wat aan te merken op de communicatie van Loug Hogeland.
'Riep de coöperatie Loug ter verantwoording dan bleef men schimmig, antwoordde niet op vragen en e-mails en zonder af te zeggen kwam men simpelweg niet opdagen bij afspraken' aldus het bestuur.
Ook werden wachtwoorden volgens hen te pas en te onpas veranderd waardoor de coöperatie afgesloten werd van communicatiekanalen.
Loug Hogeland zegt dat dit niet klopt. 'De ict-er doet geen werkzaamheden voor Loug maar ook voor de coöperatie', legt Rusticus uit. Hij zegt dat de wachtwoorden vanwege de veiligheid om de zoveel tijd vervangen worden. 'Dat vond ik ook wel eens vervelend.'

Bemiddeling

Klooster&Buren heeft op initiatief van de gemeente Het Hogeland nog via een bemiddelaar geprobeerd eruit te komen met Loug Hogeland. Dat mocht echter niet baten volgens hen: 'Gemaakte afspraken werden door Loug geschonden en het team bleef hangen in eisen, beschuldigingen en klaagzangen.'
Omdat het bestuur van Klooster&Buren merkte dat er geen verbetering kwam, is dit traject opgegeven.

Schadeclaim

Beide partijen raakten ook nog verstrikt in een rechtszaak. De rechter oordeelde destijds volgens Klooster&Buren dat Loug Hogeland onrechtmatig heeft gehandeld en slecht werknemerschap toonde.
De coöperatie heeft besloten een claim in te dienen bij Loug Hogeland voor reputatieschade, gemaakte kosten en gederfde inkomsten.
'We denken dat die reputatieschade wel meevalt. In juni kwam Klooster&Buren nog met een nieuwsbrief waarin ze schrijft dat de coöperatie steeds meer landelijke erkenning krijgt', zegt Rusticus.

Positieve kijk naar de toekomst

Op 9 augustus stoppen de medewerkers van Loug Hogeland met hun werkzaamheden. De coöperatie werkt samen met Buurtzorg, Zonnehuis en TSN. Medewerkers van die instellingen zullen de werkzaamheden voorlopig overnemen.
De coöperatie sluit de verklaring af met het vertrouwen dat het weer goed komt in 't Olde Heem. 'We hopen dat op 10 augustus de rust wederkeert binnen 't Olde Heem en dat de inwoners van Kloosterburen, Kleine Huisjes, Molenrij, Hornhuizen en Kruisweg zich er weer thuis zullen voelen.'