Deze dag: de man die groot gelijk had

© RTV Noord
Hij is vereeuwigd in het monument, dat onlangs is onthuld en de keerzijde van de gaswinning benadrukt. In de diepe scheur van de acht meter hoge baksteen is de contourlijn van zijn gezicht te herkennen. Meent van der Sluis legde, toen nog weinigen dat wilden geloven, het verband tussen gaswinning en aardschokken. Hij overleed op deze dag in de geschiedenis, 13 juli 2000.
Als de bodem trilt op Tweede Kerstdag 1986 en Meent van der Sluis dat in Assen duidelijk voelt, is zijn gevoel meteen: dat moet door gaswinning komen. Kan niet anders. Immers, de gasboringen zorgen voor de enige verstoring in de ondergrond sinds eeuwen.
De Telegraaf besteedt aandacht aan wat dan nog een theorie is. De NAM bij monde van woordvoerder Frank Duut reageert kortaf: 'Absolute flauwekul'. Het is ongefundeerd, aldus Duut en dient te worden verwezen naar 'het rijk der fabelen'.
Van der Sluis vindt steun bij ingenieur Willem Meiborg, die al in 1963 heeft geschreven over het verband tussen gaswinning en bodemdaling. Verder wordt hij vooral neerbuigend behandeld. Jarenlang. En niet alleen door de overheid. Bij een twistgesprek met NAM-woordvoerder Duut in 1990, omschrijft een verslaggever hem in het Nieuwsblad van het Noorden als 'dr. Meent van der Sluis, voor al uw aardbevingen'.
In het boek 'de Gaskolonie' (2017) tekenen de auteurs op, hoe journalist Ab Drijver destijds van de hoofdredactie te verstaan kreeg niet langer aandacht te besteden aan die 'roeptoeterende' Van der Sluis. Het is die houding van zowel overheid als pers, die weduwe Trijni van der Sluis nu nog pijn doet.
Ze is blij met de ruiterlijke excuses die de NAM twee jaar geleden maakte, want 'dan kun je er een streep onder zetten'. Maar de jarenlange minachtende houding tegenover 'dat leraartje dat er geen verstand van heeft' laat sporen na. Zelf zegt ze erover in goed Gronings: 'Dat begroot mie'.
Docent milieugeografie en planologie Meent van der Sluis zag als een van de eersten het verband tussen gaswinning en aardschokken. En voorzag dat het er in de toekomst niet beter op zou worden. Zijn waarschuwingen aan het adres van seismologen van NAM en KNMI zorgden ervoor, dat er nauwkeuriger en uitvoeriger werd gemeten in de ondergrond.
Sinds 1993 werd op basis van die resultaten schoorvoetend door de autoriteiten toegegeven dat deze 'luis in de pels' vermoedelijk gelijk had. Zelf maakte hij niet meer mee, dat steeds meer Groningers (en Drenten) ellende en overlast ondervinden door gaswinning. Meent van der Sluis overleed onverwacht aan een hartstilstand op deze dag in de geschiedenis, 13 juli 2000.