'Afgeslankt' Werelderfgoedcentrum wordt twintig meter hoog en krijgt studentencampus

Het Werelderfgoedcentrum volgens de oorspronkelijke plannen
Het Werelderfgoedcentrum volgens de oorspronkelijke plannen © Dorte Mandrup
Het te bouwen Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog wordt volgens een aangepast plan maximaal twintig meter hoog. De oppervlakte van het gebouw wordt bovendien teruggeschroefd naar 6000 vierkante meter.
Dat is besloten nadat er vorig jaar veel bezwaren waren tegen het oorspronkelijke, dertig meter hoge ontwerp van de Deense architect Dorte Mandrup.
Natuurorganisaties en een aantal ondernemers vonden dat veel te hoog. Een dergelijk dominant gebouw zou niet passen bij het landschap rond de Waddenzee. 

Draagvlak

Bemiddelaar en kwartiermaker Marcel Koenis kreeg de opdracht alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Hij sprak uitvoerig met alle betrokken partijen. De afgeslankte versie die daaruit naar voren kwam, kan waarschijnlijk wél op draagvlak rekenen. 

Zeehonden boven?

Net als in het eerste ontwerp is er in het nieuwe plan een belangrijke rol weggelegd voor het Zeehondencentrum. Maar of de zeehonden op de bovenste verdieping worden opgevangen, zoals de bedoeling was, of dat de bassins op de begane grond komen, wordt nog onderzocht.

Geen hotel

Het plan voor een hotel in het Werelderfgoedcentrum is geschrapt. Koenis: 'Het centrum wordt buitendijks gebouwd, en dat is een dure constructie. Vertaald naar de prijs van een kamer is dat niet rendabel'. Met andere woorden: de kamers zouden te duur worden om rendabel te zijn. 

Kennisinstituten

Daar staat tegenover dat er grote belangstelling is van kennisinstituten voor een plek in het centrum. De Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen Universiteit willen er graag onderzoek doen. Dat geldt ook voor het NIOZ, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Zee. Die zou er onderzoeksschepen willen stationeren, die behalve voor onderzoek ook gebruikt kunnen worden voor dag- of weektochten.
Koenis: 'De kennisinstituten zien het Werelderfgoedcentrum als een belangrijke hub voor onderzoek van het oostelijke deel van de Waddenzee.'

Campus

Vanwege het onderzoek zal er ook ruimte gereserveerd worden voor een soort 'campus', waar studenten kunnen overnachten. 

Natuurschool

Verder wil ook de Natuurschool van Ib Huysman een plek in het centrum. Die organisatie wil er educatie over het Waddengebied gaan geven aan basis- en middelbare scholen. 

Zelfde architect

Net als in het oorspronkelijk plan is er ook ruimte voor horeca. De bedoeling is om architect Dorte Landrup te vragen een soberder versie te maken van haar oorspronkelijke ontwerp, waarin ruimte is voor alle partijen.  

Goedkoper

De kosten van het aangepaste Werelderfgoedcentrum worden geraamd op 23,5 miljoen euro. Dat is 5,5 miljoen euro minder dan het oorspronkelijke plan. Van dat bedrag moet, afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp, nog tussen de 3 en 6 miljoen euro worden bijeengebracht. 
Een projectorganisatie gaat de plannen nu verder uitwerken. In 2022 zou het centrum in gebruik moeten worden genomen.