Onderwijsmiljoenen moeten Oost-Groningen boost geven

© ANP Photo (archief)
Met ruim 3,9 miljoen euro hopen het Dollard College en Ubbo Emmius meer leerlingen te verleiden tot het volgen een technische opleiding.
Na die technische opleiding moeten jongeren Oost-Groningen vooral trouw blijven, zo is de gedachte erachter.

Glimlach

Hij kon een brede glimlach niet onderdrukken toen een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs hem belde. Stafdirecteur Bert Dijkstra van het Ubbo Emmius in Stadskanaal hoorde de mededeling: er komt 3,9 miljoen naar Oost-Groningen voor het stimuleren van techniekonderwijs.
Het resultaat na een periode peentjes zweten, nadat Ubbo Emmius uit Stadskanaal en het Dollard College uit Winschoten een 'bidbook' indienden bij het ministerie van Onderwijs om in aanmerking te komen voor extra geld voor het stimuleren van techniekonderwijs.
'Prachtig nieuws', memoreert Dijkstra aan dat telefoontje. 'Ons voorstel is gehonoreerd. Juist ook omdat er gevraagd wordt een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven op te tuigen. Iets wat in onze regio al heel erg gebeurt.'

Samenwerking

Wat heet, Ubbo Emmius, Noorderpoort en het bedrijfsleven in de Kanaalstreek werken nauw samen. Het pand aan de Sportparklaan herbergt faciliteiten die door het bedrijf Witec beschikbaar zijn gesteld.
Ook in Winschoten wordt er door het Dollard College nauwer ingezet op samenwerking met het bedrijfsleven. Noodzakelijk, want de eis was dat het bedrijfsleven voor ruim 10 procent zou meefinancieren. In Oost-Groningen is de animo groter, want daar bestaat de bedrijfsfinanciering uit 20 procent van de subsidiesom, zo'n 780.000 euro.
'Maar het grootste deel van dat bedrag wordt omgezet in manuren', vervolgt Dijkstra. 'Wij gaan investeren in hypermoderne machines, die bedrijven vandaag de dag gebruiken.

Betrokken

'Medewerkers van die bedrijven gaan onze docenten scholen hoe deze machines te gebruiken, zodat deze de kennis weer kunnen doorgeven aan onze leerlingen. Doordat bedrijven zo betrokken zijn, worden leerlingen ook gewezen op het potentieel in de regio.'
'Je kunt een prachtige baan krijgen in onze regio in de techniek. Door die nauwe samenwerking willen we leerlingen daar bewuster van maken.'

Grote ambitie

De ambitie die daarvoor op tafel ligt, is een grote. Want Dijkstra verkondigt dat Oost-Groningen op termijn minder jongeren herbergt door de krimp. Dat is geen nieuws, maar daartegenover staat wel dat de doelstelling is dat juist meer jongeren de doorstroom maken richting een techniekopleiding op mbo-niveau.
'Ze gaan misschien niet allemaal in de techniek werken, maar ons doel is wel om de uitstroom naar die sector te verhogen. Daar gaan we keihard aan werken.'

Structurele verandering

De 3,9 miljoen is een start. Het moet de aanzet zijn tot een structurele verandering.
Juist in een streek waar er relatief gezien meer jeugdzorg nodig is dan elders, waar veel probleemgezinnen zijn en waar jongeren soms moeite hebben om te aarden in de huidige maatschappij, proberen Ubbo Emmius en Dollard College hun leerlingen voldoende basis mee te geven, om zo in de techniek een baan voor het leven te krijgen.
Want, zo weet Dijkstra ook, met name werk en werkzekerheid kan een regio vooruit helpen. 
'Onderwijs is niet alleen het opleiden van leerlingen, er is ook sprake van een maatschappelijke variant. Daar hopen wij steeds beter op in te spelen, ook door de combinatie met het mbo en het bedrijfsleven.'