Instellingen

Raadsfracties willen meer duidelijkheid over bouw Ring Zuid

© RTV Noord (archief)
De Partij voor de Dieren, SP en D66 in de gemeenteraad van Stad willen meer te horen krijgen over de aanpak van Ring Zuid en hebben daarom vragen aan het college gesteld.
Het gaat de fracties om de bouwwijze, voordelen voor de regio, geluidsoverlast bij Hoogkerk en schadeafhandeling bij het intrillen van de damwanden.

Geluidshinder

De partijen zeggen dat er, ondanks een eerder aangenomen motie, nog steeds geen duidelijkheid is over de geluidmaatregelen bij de A7 ter hoogte van Hoogkerk.
'We maken ons al sinds 2014 hard voor stiller asfalt bij Hoogkerk en omwonenden rekenen
op een oplossing', zegt Tom Rustebiel van D66.

Droogte

Kirsten de Wrede van de PvdD legt uit dat haar partij zorgen heeft over de impact van de bouwwerkzaamheden op het grondwater. Dat moet worden weggemalen, aldus de fractievoorzitter.
'Wij maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen voor funderingen in de buurt van de
tunnelbakken, maar ook voor het Sterrebos.' De Wrede wil daarom invloed op de afwegingen die de aannemer en opdrachtgever nemen.

Wie betaalt de schade?

Eventuele schade door het intrillen van damwanden bij het project wordt beneden de 10.000 euro gelijk uitbetaald, maar toch hebben de fracties nog vraagtekens.
'Schade kan ook optreden door een aardbeving of verzakking door een lage grondwaterstand', zeggen de drie partijen. 'Wat gebeurt er als niet met zekerheid vast is te stellen waardoor de schade is opgetreden? Wij willen zeker weten dat alle schade wordt uitbetaald.'
Eerder zei gedeputeerde Fleur Gräper (D66) overigens al dat aannemerscombinatie Herepoort de schadegevallen voortvarend moet afhandelen.