'Ruim helft van specialisten vertrokken door pauze versterkingsoperatie'

Een huis met bevingsschade in de stutten
Een huis met bevingsschade in de stutten © Remko de Waal/RTV Noord
Het aantal beschikbare ingenieurs dat zich bezighoudt met de versterkingsoperatie is in 2018 gehalveerd, van 575 in januari naar 275 in december.
In een niet openbaar gemaakt rapport van de Boston Consulting Group (BCG) staat dat dit een direct gevolg is van het pauzeren van de versterkingsoperatie.

Onderzoek

BCG heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht waardoor de versterking zo moeizaam verloopt en wat er nodig is om de boel weer op gang te krijgen. Het rapport is gebruikt tijdens de overleggen tussen Den Haag en Groningen.

Inspecties

Een ander gevolg van het pauzeren van de versterkingsoperatie is dat het niet lukt om dit jaar 3000 tot 4000 gebouwen te inspecteren, zoals eerder verondersteld. Volgens het BCG-rapport is 2330 inspecties realistischer.

Stilstand

In het voorjaar van 2018 drukt minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat op de pauzeknop in de versterkingsoperatie, waardoor het aardbevingsbestendig maken van duizenden huizen met gierende banden tot stilstand komt. Op lopende zaken na, zitten duizenden Groningers in onzekerheid over wat er met hun huis gebeurt.

Waarschuwing

De onzekerheid geldt ook voor ingenieursbureaus. In december 2018 waarschuwen sommige experts voor de uittocht van specialisten omdat Centrum Veilig Wonen nog geen opdrachten heeft verstrekt.

Bloedneus

Wiebes doet vervolgens alsof zijn neus bloedt en zegt in de Tweede Kamer: 'Uiteindelijk komen er meer mensen binnen op dit moment. Er wordt geworven'. Hij wekt de indruk dat hij antwoord geeft op de vraag van CDA-Kamerlid Agnes Mulder, maar na het debat laat zijn woordvoerder weten dat de minister het heeft over het personeelsbestand van NCG en CVW.

Kou uit de lucht

Met deze verwarring haalt Wiebes de kou uit de lucht. Maar het BCG-rapport drukt hem een half jaar later met de neus op de feiten. De uittocht heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Reden: 'onvoldoende uitzicht op werk'.

Boeteclausules

Om het vertrouwen terug te winnen van de ingenieursbureaus worden boeteclausules voor het niet halen van de planning geschrapt. Volgens het rapport uit vrees dat bureaus zich niet meer inschrijven voor nieuwe opdrachten.

Opschalen

Om de capaciteit weer op peil te krijgen, schalen ingenieursbureaus weer op en worden buitenlandse bureaus ingevlogen. Om te voorkomen dat ze weer weglopen, hebben de bureaus randvoorwaarden opgesteld. Zo moet er een adressenlijst komen die niet telkens verandert en is het van belang dat er een stabiele werkvoorraad komt.

Optimistische voorspelling

CVW schat in dat vanaf volgend jaar 637 ingenieurs beschikbaar zijn. BCG vindt dit 'optimistisch' en houdt rekening met een 'tragere opschaling'. Volgens het adviesbureau duurt het namelijk nog even voordat aan alle randvoorwaarden is voldaan en voordat het vertrouwen weer volledig is hersteld.

Einde CVW

Bovendien is ondertussen bekend geworden dat CVW vanaf begin volgend jaar verdwijnt. De vraag is wat dit betekent voor de versterkingsoperatie. Alles staat of valt met een soepele overdracht naar het nieuwe instituut dat de versterking gaat uitvoeren.