Instellingen

Proef met kringlooplandbouw gaat twee jaar langer door

Koeien in een stal
Koeien in een stal © Steven Radersma / RTV Noord
Het project om landbouw in de provincie Groningen te verduurzamen gaat twee jaar langer door. Bij deze vorm van landbouw gaat niets verloren tijdens het proces. Mest van de koeien wordt bijvoorbeeld weer gebruikt voor het bemesten van het land.
Zeker honderd melkveehouders kunnen door de extra subsidie kennis maken met kringlooplandbouw.

Verduurzamen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedere boer op deze manier gaat werken, zegt LTO-regiobestuurder Jan Bloemerts. 'Een melkveehouderij die in de toekomst economisch succesvol en maatschappelijk gewaardeerd wil blijven, moet blijven verduurzamen.'
'Europa' stelt 200.000 euro beschikbaar voor dit experiment met zogeheten kringlooplandbouw. Andere partijen zoals waterschappen en LTO Noord leggen 75.000 euro bij. 

Bijeenkomsten

Deelnemers van de proef krijgen vier studiebijeenkomsten aangeboden, waarin ze een verbeterplan moeten opstellen voor hun bedrijf. Ook wisselen ze ervaringen uit met collega's.