Wat gebeurt er als iemand wordt vermist? Acht vragen (en antwoorden)

De ene vermissing is de andere niet. De ene komt snel in het nieuws en is urgent, terwijl de politie bij de andere wat langer lijkt te wachten. De ene vermissing lijkt ook veel meer aandacht te krijgen dan de andere. Hoe komt dat?

En wat is precies het beleid van de politie?

Vermissingen roepen vaak vragen op. Waarom komt de ene vermissing in het nieuws en de andere niet? Waarom komt er bij de ene vermissing het predicaat 'urgent' aan te hangen en bij de andere niet? En in hoeverre helpen sociale media bij een vermissing?

Acht vragen (en antwoorden) via de politie en Omroep West die hopelijk wat licht in de duisternis verschaffen.

1) Wanneer is er volgens de politie sprake van een vermissing?

Op haar eigen website gaat de politie onder de kop 'Vermissingen' uitgebreid in op dit onderwerp. Bijvoorbeeld op de vraag wanneer de politie spreekt van een vermissing: als een persoon onverwacht verdwijnt en niet bekend is waar hij/zij nu is.

Belangrijk is dat de afwezigheid afwijkend is van iemands normale gedrag. En: het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden.

2) Komen alle vermissingen direct in het nieuws?

Nee. 70 Procent van de vermiste mensen is namelijk binnen 24 uur weer terecht. Een etmaal later is dat al 80 procent. Daarna blijft zo'n 20 procent van de vermiste mensen zoek, maar die gevallen zijn lang niet allemaal urgent, omdat er bijvoorbeeld ook mensen bijzitten die niet gevonden willen worden.

3) Wanneer is een vermissing urgent?

Een vermissing wordt als urgent beoordeeld als er sprake is van een 'onrustwekkend karakter' en er onmiddellijke actie vereist is om de vermiste terug te vinden. Dit is het geval als er aanwijzingen zijn dat de vermiste in gevaar is of mogelijk slachtoffer is of kan worden van een misdrijf. Ook als de veiligheid van de vermiste persoon, anderen of de samenleving in gevaar is, wordt de vermissing als urgent gezien.

Een vermissing van een kind dat jonger is dan 13 jaar oud wordt altijd als een urgente vermissing opgepakt. Wanneer daarbij sprake is van levensgevaar kan er een Amber Alert of Vermist Kind Alert worden verspreid.

4) Wat doet de politie bij een vermissing?

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, maakt de politie een inschatting over de aard en ernst van de vermissing. Om de bekendheid te vergroten, plaatst de politie de oproep op haar website. Eventueel doet de politie dit ook via sociale media. Ook kan er een burgernet-bericht uitgaan, of een Amber Alert, in het geval van een urgente vermissing van een kind.

5) In hoeverre helpen sociale media bij een vermissing?

Sociale media zijn zeker behulpzaam; berichten worden vaak veelvuldig gedeeld en leveren veel tips op. Maar met het verspreiden van persoonlijke gegevens zegt de politie terughoudend te zijn. Zoals gezegd: vaak zijn mensen snel weer terecht, en dan is het niet fijn als foto's, naam en toenaam op het internet blijven staan.

Ook aan familie en vrienden van de vermiste, adviseert de politie om terughoudend te zijn met het delen van gevoelige informatie. Hou het in eerste instantie bij het signalement en maak duidelijk dat je als achterblijver bezorgd bent en het belangrijk is dat de vermiste wordt gevonden.

Op de opmerking dat de politie hierin zelf ook niet altijd even scherp is, zegt een woordvoerder: 'Dat zou wel moeten. Intern wordt steeds gecommuniceerd dat foto's en personalia moeten worden verwijderd zodra de vermiste persoon weer boven water is.'

6) Waarom krijgt de ene vermissing meer aandacht dan de andere?

Die vraag werd een kleine twee weken veelvuldig gesteld: Loes (18) uit Oene en Arnée (21) uit Heerenveen raakten beiden in hetzelfde weekeinde vermist, maar de verdwijning van Loes genereerde veel meer attentie dan die van Arnée. Wat was daar de oorzaak van?

Deskundigen hebben nog geen eensluidend antwoord op deze vraag kunnen geven, maar aan de politie ligt het in ieder geval niet. Wat volgens de stichting Zoekjemee wel lijkt mee te spelen is het geslacht of culturele achtergrond van de vermiste, maar ook het 'verhaal' achter de vermissing.

7) Wat als een vermiste persoon na twee weken nog steeds niet is gevonden?

In dat geval, of als er aanwijzingen zijn dat de persoon is overleden, kan de politie het DNA van de vermiste persoon opnemen in de Databank Vermiste Personen. In deze databank worden niet alleen de profielen opgeslagen van vermiste personen, maar ook van familieleden en ongeïdentificeerde lichamen.

8) Wat kan de burger doen in geval van een vermissing?

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Zorg voor een recente kleurenfoto, een duidelijke beschrijving van kleding en uiterlijke kenmerken, en voor informatie over waar de vermiste persoon voor het laatst is gezien, en waar hij/zij had moeten zijn. Wees bovendien voorbereid op vragen over de omstandigheden rond de vermiste persoon of verdwijning. Mocht je meer tips nodig hebben, dan vind je die op de website van de politie.

Lees ook:

- Politie zoekt naar 50-jarige Hans
- Verblijfplaats vermiste jongen (16) is bekend

Meer over dit onderwerp:
achtergrond GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws