Instellingen

Twintig miljoen voor natuurinclusieve landbouw

© Steven Radersma/RTV Noord
Groningen, Drenthe, Friesland en het Rijk investeren de komende vier jaar samen twintig miljoen euro in natuurinclusieve landbouw.
Met dat geld worden diverse projecten ondersteund, bijvoorbeeld op het gebied van het verduurzamen van melkveehouderijen of een biodiversiteitsmonitor voor akkerbouw. 

Extra impuls

Gedeputeerde Henk Staghouwer: 'Met dat geld moet een flinke extra impuls worden gegeven aan de verduurzaming van de sector, met positieve effecten voor biodiversiteit en landschap, maar ook met een goede boterham voor de boer.'
De kennis die hiermee wordt opgedaan kan later ook in andere provincies toegepast worden. Het gaat om een zogeheten Regio Deal, waarbij het Rijk de helft van de kosten voor zijn rekening neemt.