Gemaal Spijksterpompen wordt gerenoveerd en uitgebreid

De noodpompen
De noodpompen © Kor Tillema
Er is een begin gemaakt met de uitbreiding en renovatie van het gemaal Spijksterpompen bij de Eemshaven.
De elektrotechnische en besturingsinstallaties van het gemaal zijn volgens waterschap Noorderzijlvest sterk verouderd en verkeren in een slechte staat van onderhoud.

Gevolgen klimaatverandering

De uitbreiding is nodig om de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging op te vangen. Ook door bodemdaling moet de afvoercapaciteit van het gemaal worden vergroot.
De werkzaamheden worden in twee delen uitgevoerd, in september dit jaar en het voorjaar van 2020. Het gemaal Spijksterpompen blijft gedurende de werkzaamheden volledig in bedrijf.