Instellingen

Stremming Van Starkenborghkanaal voorbij: brug licht beschadigd door botsing

De schade aan het schip wordt opgenomen
De schade aan het schip wordt opgenomen © Martin Nuver/112 Groningen
Het scheepvaartverkeer kan weer door het Van Starkenborghkanaal in Groningen. De vaarweg was enkele uren gestremd, doordat een binnenvaartschip tegen de brug bij het Oosterhamriktracé was gebotst.
Ook de busbaan over de brug was enige tijd gestremd.

Geen gevaar

Uit een inspectie van Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen blijkt dat de brug licht beschadigd is en dat er geen gevaar is voor het weg- en scheepvaartverkeer. De schade wordt op een later moment hersteld.

Schip zwaar beschadigd

Het binnenschip is inmiddels afgesleept naar de Oostersluis.
De aanvaring gebeurde donderdagnacht rond drie uur. Door de klap verschoven containers op het schip en raakte de stuurhut zwaar beschadigd.

Brug zou al vervangen worden

Over de oorzaak van de botsing is nog niets bekend.
De 'busbaanbrug' is één van de bruggen die de komende jaren vervangen worden op de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Deze vaarweg is één van de belangrijkste van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland.
Rijkswaterstaat maakt deze hoofdvaarweg dieper en breder en acht bruggen, waaronder dus de busbaanbrug, worden vervangen. Zo is een toename van het scheepvaartverkeer mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. 'Dit is goed voor de noordelijke economie, de filedruk en de reductie van de uitstoot van CO2', meldt Rijkswaterstaat.