Instellingen

Eelderbrug is per direct gestremd vanwege hitte

De Eelderbrug in Stad
De Eelderbrug in Stad © Google Street View
De Eelderbrug in de stad Groningen is per direct gestremd vanwege uitzetting als gevolg van de hitte.
Steeds meer bruggen beginnen door de extreme warmte uit te zetten en te klemmen. De gemeente Groningen is daarom overgestapt naar de avondbediening. 'Dit besluit hebben we ook genomen, omdat we rekening willen houden met het welzijn van onze medewerkers', zegt de gemeente.
De aangepaste bediening ziet er als volgt uit:

Noord Willemskanaal

- Eelderbrug per direct gestremd;
- Na 13:00 uur alleen bediening Muntinghbrug en Van Hallbrug voor de kleine sloepjes.

Reitdiep

- Vanaf 13:00 uur alleen bediening Zernike en Hoogewegbrug;
- Reitdiephaven is bereikbaar.

Eemskanaal

- Vanaf 13:00 uur alleen bediening Berlagebrug en Oosterhavenbrug;
- Oosterhaven is bereikbaar.

Hoendiep

- Alleen op aanvraag;
- mogelijk vertraagde bediening.

Rondvaarten

De afvaarten van rondvaartbedrijf Kool gaan wel door.