Instellingen

Gemeenten trappen op rem van provincie bij klimaatdoelstelling

Windturbines
Windturbines © Johan Bos/Pexels
Een aantal gemeenten in Groningen trapt op de rem bij het vaststellen van de ambities voor het vergroenen van onze provincie.
Het provinciebestuur heeft als ambitie om in 2030 ruim 55 procent minder CO2 uit te stoten. Gemeenten houden zich liever vast aan de landelijke afspraak van 49 procent.

Provincie krijgt doelstelling niet opgelegd

Dat blijkt uit het startdocument Regionale Energiestrategie, dat door de gemeenten, waterschappen en ook de provincie is opgesteld. De provincie is het niet gelukt om de doelstelling om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten in het document te krijgen.

Landelijke richtlijn

In het Startdocument staat nu dat het landelijke Klimaatakkoord de richtlijn is.
'We willen als geen ander van het gas af, dus deze regionale opdracht is broodnodig. Want het zal ons niet gebeuren dat wij niks doen en het Rijk de opdracht voor ons gaat invullen', zegt stuurgroepvoorzitter IJzebrand Rijzebol, tevens wethouder van Delfzijl.
Volgens Rijzebol hebben de gemeenten zich geconformeerd aan de 49 procent en heeft de provincie daar geen bezwaar van gemaakt. 'Alle gemeenten, de provincie en de waterschappen zijn akkoord met deze doelstelling. Wij willen het Klimaatakkoord als basis nemen.'
We zien dat een aantal gemeenten nog van ver moet komen
Nienke Homan - Gedeputeerde provincie Groningen

'Misschien wel te ambitieus'

Een van de gemeenten die op de rem zijn gaan staan is de gemeente Stadskanaal. 'De provinciale doelstelling van 55 procent is ambitieus, misschien wel te ambitieus', zegt wethouder Goedhart Borgesius (VVD). 'We hebben met alle gemeenten unaniem besloten ons te conformeren aan de doelstelling van 49 procent CO2-reductie. Daar was de gedeputeerde overigens niet bij, want de Statenvergadering liep uit.'

'Gemeenten moeten nog van ver komen'

Gedeputeerde Nienke Homan geeft aan dat de provincie geen punt heeft gemaakt van de lagere klimaatambities van de provincie. Maar alhoewel de provincie heeft getekend voor de doelstellingen die de gemeenten onderschrijven, blijft Homan haar pijlen richten op meer.
'Wij streven naar 55 procent CO2-reductie in 2030', zegt ze. 'De droogte van deze dagen geeft aan dat het hoognodig is om CO2 te besparen. We zien wel dat een aantal gemeenten nog van ver moeten komen, en die tijd willen we ze ook geven.'

Invloed van het Rijk eruit gehaald

In eerste instantie zou in het startdocument voor de Regionale Energiestrategie de afspraak worden opgenomen dat bij het halen van de duurzaamheidsambities, in het uiterste geval de Rijkscoördinatieregeling kon worden toegepast, zegt Borgesius. 'Maar een aantal gemeenten heeft gezegd: die passage moet eruit, en dat is gebeurd.'
De Rijkscoördinatieregeling is omstreden, want deze is toegepast bij het toewijzen van onder meer windpark N33 bij Veendam en Meeden, waarbij de gemeenten Veendam en toen nog Menterwolde buitenspel zijn gezet en tegenstanders van windparken zich machteloos voelden.

Wie doet wat?

Komend najaar gaan gemeenten, waterschappen en provincie met elkaar in overleg welke gemeente precies wat moet gaan bijdragen aan de verduurzaming van onze provincie. Concrete maatregelen worden naar verwachting in juni 2020 aangekondigd. in 2021 moet de Regionale Energiestrategie zijn vastgesteld in gemeenteraden en Provinciale Staten.