Boeren Hogeland 'met goed verhaal' mogen karakteristieke schuren slopen

Een ouderwets stalraampje van een schuur
Een ouderwets stalraampje van een schuur © Jos Schuurman/FPS (archief)
Boeren met een goed verhaal krijgen van de gemeente Het Hogeland een vergunning voor het slopen van hun karakteristieke historische schuur. Dat werd maandag afgesproken tijdens een rechtszitting bij de Raad van State in Den Haag.
De afspraak wordt over een paar weken vastgelegd in een uitspraak.

Onbruikbare schuur moet gesloopt kunnen worden

Gedeputeerde Staten van Groningen stapten maandag naar de hoogste bestuursrechter tegen het bestemmingsplan Bedum van fusiegemeente Het Hogeland.
In dat bestemmingsplan heeft de gemeenteraad een strenge bepaling uit de provinciale verordening over bescherming van cultureel erfgoed niét opgenomen.
De provincie vindt dat op het platteland al te veel erfgoed is verdwenen door de gaswinning. Groningen wil de boeren desnoods een herbestemming opdringen, bijvoorbeeld een caravanstalling.
Volgens de gemeente, echter, zet de provincie de boeren klem. Een agrariër die vooruit wil maar geen bouwblok meer heeft moet een onbruikbare schuur kunnen slopen, vindt Het Hogeland.
Het dubbeltje rolde maandag in Den Haag de kant van de gemeente op.

Wat is een goed verhaal?

Wat is volgens de Raad van State een goed verhaal? Dat is er als de agrariër aantoont dat het bedrijfseconomisch onverantwoord is om de historische schuur overeind te houden.
Dat moet wel serieus onderzocht zijn, want het mag voor de boer niet te makkelijk zijn. De gemeente is er tevreden mee als dit wordt vastgelegd in een uitspraak. 'Als het belang van de boer zwaarder weegt, dan volgt sloop van de schuur', zegt een gemeentewoordvoerder.
Volgens de gemeente is die belangenafweging niet in strijd met de provinciale verordening. Woordvoerders van de provincie kunnen zich hier ook in vinden, zeiden ze maandag. Volgens hen is eerder al in een bestuurlijk overleg besproken dat alles 'uitputtend' moet worden onderzocht.

Ruim honderd schuren

In Bedum staan elf schuren die onder het historisch erfgoed vallen. In Eemsmond, dat ook onder fusiegemeente Het Hogeland valt, staan 157 historische schuren.
In het bestemmingsplan Eemsmond nam de gemeente dezelfde regeling op als in het plan Bedum maar tegen Eemsmond was de provincie te laat om in beroep te gaan bij de Raad van State. Voor de kernen De Marne en Winsum wil de gemeente dezelfde bestemmingsplannen maken.