'School Zevenhuizen zit met een ingewikkeld probleem'

Het conflict tussen de directeur en een deel van de leerkrachten van obs Het Veenpluis in Zevenhuizen speelt al een aantal maanden. Dat zegt Gerrit Rotman van de overkoepelende onderwijsorganisatie Quadraten.

Volgens Rotman draait de onrust om de te volgen koers, de werkcultuur en de wijze van leidinggeven door de schooldirecteur.

Op straat

Het conflict ligt sindskort op straat nadat VVD-raadlid Mattheus Gorter de kwestie op Facebook heeft gepost. Hij roept de gemeente Westerkwartier op actie te ondernemen door bijvoorbeeld een mediator aan te stellen, omdat 8 van de 12 leerkrachten zouden overwegen om op te stappen. Een petitie van ouders moest de problemen stoppen, schrijft de partij.

Ingewikkeld probleem

Rotman: 'We hebben zelf gepoogd de kwestie intern op te lossen. We hebben gesprekken met de betrokkenen gevoerd en we hebben een extern bureau laten onderzoeken wat er aan de hand is op Het Veenpluis. Het rapport was klaar in juli en is toen ook besproken met de medezeggenschapsraad. Die was ontevreden, omdat ze inhoudelijk een ander onderzoek had gewild.'

Rotman: 'We zitten met een ingewikkeld probleem. De schooldirecteur wordt gesteund door een deel van het onderwijzend personeel, maar niet door iedereen. Dat heeft gevolgen voor de verhoudingen in het team zelf. En ook de ouders willen duidelijkheid, want het nieuwe schooljaar begint alweer bijna.'

In gesprek

In de laatste week van de zomervakantie gaat Quadraten nog een keer met alle betrokkenen in gesprek om een oplossing voor het conflict te vinden. Rotman wil niet vooruitlopen op de uitkomst van die gesprekken en welke mogelijke consequenties daaraan worden verbonden.

Quadraten heeft de Inspectie van het Onderwijs inmiddels ingelicht over de crisis op de basisschool in Zevenhuizen.

Tips? Heb je een andere lezing van dit verhaal? Neem contact op met de auteur van dit artikel.

Lees ook:

- Schoolstrijd in Zevenhuizen: 'Acht van de twaalf leraren willen weg'

Meer over dit onderwerp:
ZEVENHUIZEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws