Belangengroepen: 'Meer dan 12 miljard kuub winnen is onacceptabel'

De belangenverenigingen dienen een zienswijze in
De belangenverenigingen dienen een zienswijze in © Jos Schuurman/FPS
De Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie en de Waddenvereniging dienen samen een zienswijze in op het besluit van minister Eric Wiebes (VVD) om volgend jaar 15,8 miljard kuub gas te winnen.
De drie belangenverenigingen zeggen dat het zogenoemde ontwerpbesluit van Wiebes gebaseerd is op te veel onzekerheden.

Geen harde afspraken

'Er zijn nog steeds geen harde afspraken gemaakt over de afbouw van de gaswinning', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Bodem Beweging. 'De minister maakt onvoldoende duidelijk op welke manieren hij de winning nog verder kan beperken.'
Volgens de GBB, Milieudefensie en de Waddenvereniging maken de twee recente aardbevingen in Westerwijtwerd en Garrelsweer duidelijk dat een winningsniveau van meer dan 12 miljard kubieke meter 'onacceptabel' is. 

Leveringszekerheid boven veiligheid

De leveringszekerheid wordt volgens de drie partijen ook nog altijd boven de veiligheid van Groningers gesteld en de trage schadeafhandeling en de onzekere versterkingsoperatie moeten volgens de belangengroepen zwaarder meewegen in het besluit van Wiebes.

Maatschappelijke ontwrichting

De minister moet van de drie belangengroepen ook uitgaan van 'voortdurende maatschappelijke ontwrichting', zoals het Staatstoezicht op de Mijnen de situatie in Groningen beschrijft. Wiebes spreekt in zijn ontwerpbesluit van 'maatschappelijke bezorgdheid'.
'De minister moet in zijn vaststellingsbesluit concrete maatregelen opnemen die hij gaat nemen om de maatschappelijke ontwrichting terug te draaien en het veiligheidsgevoel aan de Groningers terug te geven.'