Waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan in Winsum

Waterschap Noorderzijlvest is begonnen met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Oude Diepje ten westen van Winsum. Het Groninger Landschap heeft de aanleg van de natuurvriendelijke oevers mogelijk gemaakt door verkoop van stroken grond langs het water.

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water. Een steile oever biedt minder leefmogelijkheden voor dieren en planten. Op een flauwe oever kan meer oeverbegroeiing groeien.

Mooier

Volgens Arjan Hendriks van het Groninger Landschap werkt de stichting samen met het waterschap omdat het niet alleen goed is voor het waterschap, maar wordt ook het landschap mooier.

'De waterkwaliteit verbetert, maar dat niet alleen', zegt Hendriks. 'De sloten worden ook breder en kunnen meer water bergen. Bij overlast is dat winst.'

Meer over dit onderwerp:
natuur WINSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws