Eindbod zuivel zorgt voor verdeeldheid

GRONINGEN - De vakbonden in de zuivelindustrie zijn verdeeld over het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao.De Nederlandse Zuivel Organisatie verhoogde het eerdere eindbod van 6,25 procent loonsverhoging over een periode van twee jaar naar 6,5 procent ook voor twee jaar.CNV Bedrijvenbond en De Unie willen het bod voorleggen aan hun achterban. De FNV wijst het af en houdt vast aan het gestelde ultimatum dat woensdag om middernacht afloopt. Als dan nog geen overeenkomst is gesloten gaan, als het aan de FNV ligt, de melkfabrieken van Friesland Coberco en Campina plat. Er wordt al sinds begin maart onderhandeld over de nieuwe CAO.
null