Enexis wil 'vluchtstroken' gebruiken om capaciteit te verruimen

Groene stroom, leuk hè? Jazeker. En populair bovendien. Zelfs zo populair, dat netwerkbeheerders het allemaal even niet lijken te kunnen bijbenen.

Ook Enexis, de netwerkbeheerder in de provincie Groningen, kende problemen om de grote hoeveelheden duurzame stroom het net op te krijgen. Al heeft het bedrijf de afgelopen jaren al een behoorlijke inhaalslag gepleegd, zegt directeur netstrategie Han Slootweg.

Te veel stroom?

Produceren we met z'n allen niet veel te veel (groene) stroom? En had Enexis dat niet aan kunnen zien komen?

'Niet dat het zó snel en in deze hoeveelheden zou gaan', zegt Slootweg. 'Er werd al langere tijd gepraat over verduurzaming van de economie en dus het energiesysteem, maar dat het zó'n grote vlucht zou nemen hadden we niet verwacht.'

Grote subsidies

Een belangrijke reden voor de grote vlucht was dat het bijstoken van biomassa in kolencentrales aanvankelijk óók als duurzame energie werd gezien.

Slootweg: 'Dat ging met hele grote volumes én grote subsidies. Tot de Tweede Kamer die subsidies in 2016 stopzette, maar de minister de groei wél wilde behouden. Op de enorme toename van de capaciteit van vooral zonne-energie en ook wel windenergie, konden wij niet zó snel anticiperen.'

Dankzij onze vluchtstroken, zijn wij zo betrouwbaar
Han Slootweg - directeur netstrategie Enexis

Enexis heeft de afgelopen twee, drie jaar alles op alles gezet om de achterstand in te lopen.

'We hebben er al heel veel geld aan uitgegeven', zegt Slootweg. 'We hebben de transportcapaciteit vergroot en alle maatregelen die we binnen die termijn konden nemen ook daadwerkelijk genomen. Dat is het begin geweest van grote infrastructurele projecten die wel vijf tot tien jaar gaan duren.'

Stoppen met aanleggen

Maar dat is kennelijk vooralsnog niet voldoende. Met andere woorden: moeten we voorlopig even stoppen met het leggen van nieuwe zonnepanelen?

Slootweg: 'Nou, er is nog wel een aantal kortetermijnoplossingen, zoals het vrijgeven van 'vluchtstroken' in de stroomnetten tijdens de spits. We hebben in Nederland een heel betrouwbaar elektriciteitsnet, met een betrouwbaarheid van 99,995 procent, dankzij die vluchtstroken. Als er iets misgaat, dan merkt de klant daar eigenlijk niks van, doordat de stroom dan wordt omgeleid via die vluchtstroken.'

Vluchtstroken

Maar áls de mogelijkheid er al is, waarom worden die vluchtstroken dan al niet meteen massaal gebruikt?

'Wet- en regelgeving', verklaart Slootweg. 'Daar wordt momenteel hard aan gewerkt, en zodra het mag zal Enexis die toegenomen capaciteit volop inzetten. En zodra dat gebeurt, kunnen we echt wel weer even vooruit.'

Uitdaging

Daarbij, benadrukt Slootweg: 'Kleinverbruikers zoals u en ik kunnen altijd zonnepalen blijven aanleggen, omdat wij ook stroom verbruiken. 'Onze uitdaging zit 'm vooral in bijvoorbeeld die grote parken, waar geen verbruik bij te pas komt.'

Lees ook:

- Enexis maakt haast met vergroten capaciteit groene stroom

Meer over dit onderwerp:
zonnepanelen windmolens GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws