Skeletten van drie kalveren gevonden bij werk langs oever

Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs het Oude Diepje bij Winsum, zijn archeologische vondsten gedaan. Het gaat om drie complete skeletten van kalveren.

Op de beenderen zijn snijsporen gevonden. Volgens waterschap Noorderzijlvest wijst dat erop dat de dieren vroeger geslacht zijn en achtergelaten op de oever. Uit onderzoek moet nu blijken of dat klopt en hoe oud de botten zijn.

Wat is een natuurvriendelijke oever?

Het Groninger Landschap heeft de aanleg van de natuurvriendelijke oevers mogelijk gemaakt door verkoop van stroken grond langs het water.

Een natuurvriendelijke oever is een geleidelijk aflopende overgang van land naar water. Een steile oever biedt minder leefmogelijkheden voor dieren en planten. Op een flauwe oever kan meer oeverbegroeiing groeien.

Lees ook:

- Waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan in Winsum

Meer over dit onderwerp:
WINSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws