ESD vraagt vergunning aan voor vezels; bedrijf neemt maatregelen

Chemiebedrijf ESD in Farmsum heeft een vergunning aangevraagd voor de uitstoot van siliciumcarbidevezels. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan de uitspraak van de rechter.

De vezels zijn omstreden, omdat ze volgens de Gezondheidsraad en de GGD kankerverwekkend kunnen zijn.


ESD maakt in de open lucht siliciumcarbide, een harde kristalsoort dat bijvoorbeeld voor schuurpapier of roetfilters voor dieselmotoren wordt gebruikt. Bij de productie komen siliciumcarbidevezels vrij. Niet alleen tijdens blazers, maar ook tijdens het normale productieproces.

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat er tot nu toe geen grenswaardes zijn overschreden. Volgens de GGD kan echter niet worden uitgesloten dat ESD boven de norm kan uitkomen.

Dwangsom en rechtszaak

Om de vezels is de afgelopen periode veel te doen geweest. Dit voorjaar werd bekend dat ze tot wel zeven kilometer buiten het bedrijf terechtkwamen. Daarop kwam gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) met een dwangsom.

ESD moest de uitstoot terugbrengen naar nul. Lukt dat niet, dan moest het bedrijf boetes betalen tot maximaal 750.000 euro. ESD vocht deze dwangsom met succes aan bij de rechter. Die oordeelde dat ESD de kans moet krijgen om een vergunning hiervoor aan te vragen.

Maatregelen

'De afgelopen zomerperiode heeft ons team hard gewerkt aan de vergunningaanvraag', zegt directeur Richard Middel van ESD. De aanvraag is dinsdag bij de provincie binnengekomen. De deadline zou volgende week verlopen.

Het bedrijf kan de uitstoot van de vezels op dit moment niet terugbrengen naar nul. 'Wel nemen we maatregelen om het zoveel mogelijk te minimaliseren om de uitstoot vergund te krijgen', zegt Middel. Op hoofdlijnen de maatregelen:

- ESD gaat de wegen op het terrein besproeien, waardoor het wil voorkomen dat het stof kan opwaaien;
- Het materiaal wordt buiten natgehouden, waardoor het minder gevoelig is voor wind;
- Een deel van het productieproces wordt verplaatst naar een hal;
- Een verwerkingslijn voor het eindproduct blijft stilliggen. Deze is in april stopgezet, wat vijf medewerkers hun baan kostte.

Blazers terugdringen

ESD werkt daarnaast al langer aan maatregelen om stofexplosies tijdens het proces terug te dringen. De blazers vallen binnen de vergunning, maar zijn omwonenden en de provincie een doorn in het oog.

Uit cijfers van ESD blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar 30 blazers zijn geweest. In heel 2018 waren dat er 36. Het aantal blazers is dit jaar dus toegenomen. Wel neemt de intensiteit van de stofexplosies af:

Afbeelding

Categorie 1 is de lichtste, categorie 5 de zwaarste

Middel: 'Het is jammer dat de hoeveelheid blazers nog niet afneemt, maar we verwachten dat in de toekomst naar beneden zal gaan. Het is positief dat de intensiteit afneemt, dat laat zien dat de genomen maatregelen effectief zijn.'

Vezels ook in dorpen

Ondertussen blijven er zorgen bij omwonenden, zeker nu uit onderzoek van TNO blijkt dat de vezels zijn gemeten in het dorp Borgsweer. De metingen lopen tot en met december, maar de Adviesgroep Geur Delfzijl en omstreken wil dat ze ook daarna doorgaan:

'Er ligt een hele zware verantwoordelijkheid bij ESD en de directie. Geld mag geen rol spelen. Wij willen als inwoners weten wat er in de lucht zit, waar wij als bewoners aan worden blootgesteld', zegt voorzitter Jan Wierenga.

Niet sluiten

De omwonenden vinden het een lastig dossier. Ze willen niet dat het bedrijf, waar honderd mensen uit de regio werken, dicht moet vanwege de vezeldiscussie. Wel willen ze dat de uitstoot van de vezels zoveel mogelijk stopt: 'Inwoners moeten hier op een verantwoorde manier werken en wonen', zegt Wierenga.

De provincie heeft nu twaalf weken de tijd om te bepalen of ESD de vergunning voor de uitstoot van de vezels krijgt. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA), die het dossier van Homan heeft overgenomen, wil nog niet vooruitlopen op de uitkomst daarvan.

Meer over dit onderwerp:
achtergrond FARMSUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws