Deze dag: het einde van de Groninger veemarkt

Een kort geding van veehandelaren tegen de strenge eisen die het ministerie van Landbouw had afgekondigd na de MKZ-crisis, wilde de gemeente Groningen niet meer afwachten. Ze maakte een einde aan de traditionele veemarkt in de stad. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 24 augustus 2001.

De verantwoordelijk wethouder, huidig commissaris van de Koning René Paas, zei het besluit te betreuren. Met de bouw van een nieuw pand voor de milieudienst met daarin de markt zou tegelijk de toekomst van de Groninger veehandel zeker gesteld kunnen worden. Daarom was 't 'buitengewoon jammer dat we daar niet in slagen', aldus de toenmalig CDA-wethouder.

Toch liet hij blijken dat sluiting de duidelijke voorkeur van het stadsbestuur genoot. Er moest geld bij. En bovendien: er was in het Noorden nog een veemarkt: die van Leeuwarden. En Groningen was huiverig voor een concurrentieslag met de Friezen, of zoals Paas het omschreef in het Nieuwsblad van het Noorden: 'Een wedstrijd Groningen-Cambuur met gemeenschapsgeld'.

Het zou dieronvriendelijk zijn om de markt in Groningen te sluiten, betoogden handelaren. Immers, andere markten waren aan het einde van de week. Dat betekent dat de lammeren niet meteen konden worden geslacht en in het weekend ergens moesten worden gestald. Ze kregen dan lange tijd geen moedermelk.

Door dat gebrek aan voeding en de extra stress, zou een lam (van ongeveer achttien kilo) zo een kilo aan gewicht verliezen. 'Dan leveren ze dus ook minder op. En er gaan altijd een paar te vroeg dood', aldus schapenhandelaar Knol uit Uithuizen.

Ook het argument dat een veemarkt hoort bij een agrarische provincie als Groningen, bracht de beleidsmakers niet op andere gedachten. Zo kwam er op deze dag een einde aan de markt, die in 1892 was begonnen op zeventienduizend vierkante meter langs het Verbindingskanaal.

Het marktgeld bedroeg destijds een kwartje voor een paard, twee dubbeltjes voor een koe en een stuiver voor een schaap. Daar kwam nog eens de helft bij voor het wegen. Tot 1969 zou de markt op dinsdag worden gehouden tussen Oosterweg en Meeuwerderweg.

Met de bouw van de nieuwe stadswijk Oosterpoort kwam de handel steeds meer tussen de huizen terecht. Tot het gemeentebestuur besloot om de markt te verplaatsen naar een terrein buiten het centrum, daar waar tegenwoordig IKEA is gevestigd.

In 1996 vroeg de minister al aan een commissie onder leiding van Rabo-topman Herman Wijffels zich te buigen over de toekomst van de veemarkten. Zijn conclusie was klip en klaar: veemarkten in Nederland zouden moeten worden opgedoekt. Besmettelijke dierenziekten, zoals MKZ, zouden zich anders veel gemakkelijker kunnen verspreiden.

Vijf jaar lang hield de Groninger handel nog stand. Friese boeren sloegen in Leeuwarden de handen ineen, zodat er tot op de dag van vandaag een veemarkt in Noord-Nederland is. Die van Groninger behoort tot het verleden sinds deze dag in de geschiedenis, 24 augustus 2001.

Meer over dit onderwerp:
dezedag GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws