Windmolenparken leiden niet tot massale daling WOZ-waarde

Van alle Drentse en Groningse gemeenten die te maken krijgen met windparken, verlaagt alleen de gemeente Aa en Hunze preventief de WOZ-waarde van woningen in het gebied. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord en RTV Drenthe langs de betrokken gemeenten.

De gemeente Aa en Hunze geeft sinds 2016 al een WOZ-korting voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer. Daar geldt: wie tot 500 meter van een windturbine woont, krijgt 12,5 procent korting op de WOZ-waarde.

Voor de categorie 500-750 meter gaat het om een reductie van 5 procent en voor 750-1000 meter 2,5 procent. Andere gemeenten zijn nog niet van plan dat voorbeeld te volgen.

Niet vooruit lopen

Zo voelt de gemeente Stadskanaal, die grenst aan het Drentse windpark, hier niets voor. 'Onze gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door middel van een modelmatige vergelijking met woningen waarvan een verkoopcijfer bekend is. Op deze manier wordt subjectiviteit vermeden. We lopen met dit systeem nooit vooruit op zaken.'

Ook de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Veendam, die rondom windpark N33 bij Meeden liggen, gebruiken actuele marktprijzen om de WOZ-waarde te bepalen.

'De markt moet gaan uitwijzen welke invloed windmolens hebben op een waarde', zegt een woordvoerder van Veendam. 'Dit kan pas achteraf omdat er nu nog geen windmolens zijn gerealiseerd. Het is wel waarschijnlijk dat er waardedaling gaat plaatsvinden, maar dit wordt dus pas zichtbaar bij verkoop van huizen in dat gebied.'

Motie

In Veendam is overigens wel inmiddels een motie aangenomen om de waardedaling door Windpark N33 op het grondgebied van die gemeente te onderzoeken.

Aa en Hunze heeft daar al wel een beeld van. Die Drentse gemeente constateerde in 2016 dat de verkoop van woningen in het windmolengebied sterk afnam. Met als gevolg dat er te weinig verkoopcijfers waren om de waardebepaling van de huizen in het windmolengebied goed te kunnen onderbouwen. Voor de Drentse gemeente was dat aanleiding om een korting toe te passen tot maximaal 12,5 procent.

Aangepast

Als daar aanleiding voor is worden die percentages aangepast. 'De verkoopcijfers worden continu bekeken. Als blijkt dat deze hoger of lager worden, dan spelen we hierop in', zegt woordvoerder Karina Scheerhoorn van Aa en Hunze. 'Dit kan door de korting te verhogen, te verlagen of zelfs uiteindelijk niet meer toe te passen.'

Buurgemeente Borger-Odoorn vindt het nog geen tijd voor actie. 'We zien geen aanleiding op de huidige huizenmarkt om de WOZ-waarde op voorhand te verlagen', laat een woordvoerder van die gemeente weten. De  woordvoerder benadrukt dat de komst van de windmolens de afgelopen jaren geen extra bezwaren tegen de WOZ-waarde heeft opgeleverd.

In Eerste Exloërmond draait inmiddels de eerste windmolen op het veelbesproken park Drentse Monden en Oostermoer. Die heeft een tiphoogte van 210,5 meter.

WOZ-waarde
De Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt vastgesteld door de gemeente. De waarde is van invloed op bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.

Lees ook:

- Veenkolonialen willen lagere ozb vanwege windmolenparken (2012)
- Alles over windmolens

Meer over dit onderwerp:
windmolens MEEDEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws