Nauwelijks belangstelling voor infoavond over gaswinning bij Schiermonnikoog

In een bloedhete zaal in Hotel Ekamper in Roodeschool stond woensdagavond een legertje van 18 mensen klaar om bezoekers te informeren over de voorgenomen gaswinning boven Schiermonnikoog.

Zij hadden een erg rustige avond: in totaal liepen er zeven bezoekers binnen. 

50 miljard kuub

Het bedrijf ONE-Dyas wil  twintig kilometer uit de kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum grote hoeveelheden gas naar boven halen.

Het veld waar proefboringen zijn verricht bevat tussen de 3 en 7 miljard kubieke meter gas, in velden daarom heen ligt misschien nog veel meer opgeslagen, tot wellicht 50 miljard kuub aan toe. 

Tegenstand

Er is veel verzet tegen de gaswinning in de Noordzee. De gemeente Schiermonnikoog, de provincie, De Waddenvereniging, allen vinden ze dat de natuur op zee met rust gelaten moet worden.

Desondanks heeft ONE-Dyas wel toestemming gekregen de gaswinning voor te bereiden. Om de plannen toe te lichten worden informatieavonden gehouden op Schiermonnikoog, Borkum, en Roodeschool.

Die laatste plaats was als eerste aan de beurt, maar de rij informatieborden stond er dus eigenlijk tevergeefs. 

'Geen vertrouwen'

Tineke de Vlasklip uit Oudeschip nam wel de moeite om naar de avond te komen. Ze snapt wel waarom ze er bijna alleen is: 'De Groningers hebben er door alle ellende met de gaswinning geen vertrouwen meer in dat er naar hen geluisterd wordt'. 

Marcia Krijgsman uit 't Zandt hoopt dat de gaswinning bij Schiermonnikoog nog tegengehouden kan worden. Niet omdat ze er zelf tegenaan moet kijken, dat hoeft namelijk niet,  maar omdat er meer druk gezet moet worden op de omschakeling naar alternatieve energiebronnen. 

Kans laten liggen

Directielid Chris de Ruyter van ONE-Dyas gaat met de schaarse bezoekers in gesprek. Hij hoopt dat eventuele bezwaarmakers er straks niet te laat achter komen dat ze hun kans om een zienswijze in te dienen hebben laten liggen.

Hij verwacht meer drukte op de informatieavonden die later op Schiermonnikoog en Borkum worden gehouden. 

'Minder afhankelijk'

Ondertussen is hij er van overtuigd dat het zinvol is om gas te winnen uit kleine velden op de Noordzee. 'Niet alleen om het geld', zegt hij, 'maar ook om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. En omdat we tijd nodig hebben voor de energietransitie'.

De input van de inloopavonden wordt gebruikt bij het opstellen van de verplichte zogeheten milieueffect-rapportage. Daarna moet er nog een winningsplan worden gemaakt. De Ruyter verwacht dat er op z'n vroegst in 2022 gas gewonnen kan worden uit het veld of de velden boven Schiermonnikoog. 

Lees ook:

- Gaswinning bij Schiermonnikoog? 'Dit is Unesco Werelderfgoed, blijf er eens af'
- Gevolgen voor milieu van gaswinning boven Schiermonnikoog onderzocht
- Lees hier alles over de gaswinning en de aardbevingen

Meer over dit onderwerp:
dossieraardschok ROODESCHOOL
Deel dit artikel:

Recent nieuws