Rechtbank kritisch op ministerie over niet vrijgeven documenten versterkingsoperatie

Een huis met bevingsschade in de stutten
Een huis met bevingsschade in de stutten © Remko de Waal/ANP
De rechtbank in Groningen begrijpt niet waarom het ministerie van Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Groningen negen maanden na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) nog niet alle documenten hebben vrijgegeven.
De Groninger Bodem Beweging en RTV Noord deden allebei een Wob-verzoek om documenten over de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied boven tafel te krijgen.
Een deel van de documenten, afkomstig van de NCG, is deze maand vrijgegeven. Maar de bij het ministerie opgevraagde stukken zijn nog altijd niet openbaar.

NAM-model

De Wob-verzoeken van de Groninger Bodem Beweging en RTV Noord zijn in november vorig jaar afzonderlijk van elkaar ingediend en na overleg samengevoegd. Ze gaan onder meer over het veelbesproken NAM-model dat dient als basis voor de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied.

Wat is een Wob-verzoek?

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat iedereen inzage kan krijgen in het handelen van de overheid. Een Wob-verzoek kan bijvoorbeeld bijdragen aan transparantie en waarheidsvinding.
Een Wob-verzoek kan gedaan worden bij alle overheidslagen (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) of bij organisaties die onder de verantwoordelijkheid vallen van deze overheden. Iedereen mag een Wob-verzoek indienen. Daar hoef je geen journalist of belangenvereniging voor te zijn.

Wettelijk vier weken

De wettelijke termijn voor het beantwoorden van een Wob-verzoek is vier weken, met mogelijk uitstel van nog eens vier weken. In dit geval is er negen maanden overheen gegaan.
'In negen maanden tijd kunnen er hele mooie dingen gebeuren', zei de rechter tegen de ambtenaar die het ministerie en de NCG vertegenwoordigde. 'Ik snap hier eigenlijk helemaal niets van. De andere partijen (RTV Noord en GBB, red.) hebben zich heel redelijk opgesteld.'
Advocaat Jewan de Goede en Derwin Schorren van de GBB (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Te lang geduurd

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken heeft volgens de ambtenaar erkend dat de beantwoording te lang geduurd heeft. Als reden geeft het ministerie de omvang van het Wob-verzoek aan. Het ministerie vraagt een extra maand tijd. Het wil voor 1 oktober voldaan hebben aan het verzoek.
'Maar u heeft al negen maanden de tijd gehad', voegde de rechter daar meteen aan toe. 'Wat is gevraagd, lijkt me niet onredelijk.'

Redelijk geweest

Advocaat Jewan de Goede vertegenwoordigt de GBB en RTV Noord en hij neemt geen genoegen met 1 oktober. 'Ik vind ook dat we redelijk zijn geweest', zegt hij.
'De Groninger Bodem Beweging wilde de stukken eigenlijk al in april hebben, voor de zitting bij de Raad van State. Daarom is het verzoek in november al gedaan. Dit heeft de GBB in april gehinderd. Een maand extra is echt te veel.'
De uitspraak van de rechter volgt naar verwachting binnen een week. Dan wordt duidelijk wanneer de documenten uiterlijk openbaar moeten zijn.