Onderwijsminister wijst RUG op vrijheid: 'Er hoeft geen geld naar techniek'

Het is aan de universiteiten zelf om te bepalen of ze wel of niet geld verschuiven naar techniekopleidingen.

Dat zegt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven desgevraagd. Ze was dinsdag in Groningen, waar ze de opening van het studiejaar aan de Hanzehogeschool bijwoonde.

Geen extra miljoenen

De minister wil dat populaire technische opleidingen er geld bij krijgen, maar extra miljoenen zijn er niet. Die wil ze weghalen bij andere opleidingen, zoals medische en sociale wetenschappen. Voor de Rijksuniversiteit Groningen betekent dit vanaf 2022 vier miljoen per jaar minder; wat tientallen banen zou kosten.

Bij de opening van het academisch jaar maandag was het voor hoogleraren reden om te protesteren. Ze droegen vrijwel allemaal een rood vilten protest-vierkant op hun baret. Volgens hen is niet alleen voor techniek geld nodig maar voor alle opleidingen. Ook vinden ze de herverdeling een miskenning van de overige wetenschapsgebieden. 

Eén som geld

Eerder liet het universiteitsbestuur al weten de herverdeling niet één op één door te zullen voeren. Van Engelshoven geeft nu aan daar niets aan te kunnen doen. 'Ze krijgen één som geld en ze mogen zelf helemaal in vrijheid beslissen wat ze daarmee doen.' 

Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk geld te krijgen voor die zachte landing
Ingrid van Engelshoven, onderwijsminister

Dat neemt niet weg dat de Groningse universiteit straks miljoenen minder te besteden heeft, erkent Van Engelshoven. 'Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk geld te krijgen voor die zachte landing.' Dat geld maakt dat de korting niet eerder dan 2022 ingaat. In de tussentijd wil de minister onderzoeken hoe het verder moet met de bekostiging van universiteiten.

Geen kwestie van kiezen

Voor Van Engelshoven is het geen kwestie van kiezen, maar kan ze simpelweg niet anders. 'We hebben jarenlang jonge mensen aangespoord technische studies te gaan doen. Daar kiezen ze nu eindelijk in vrij groten getale voor en nu zien we dat we de capaciteit niet hebben. Dat kan ik aan niemand in Nederland uitleggen.'

Volgens Van Engelshoven moeten universiteiten blij zijn met haar besluit om hun bekostiging minder af te laten hangen van het aantal studenten. Door universiteiten een groter vast bedrag te geven zou de prikkel om steeds verder te groeien moeten afnemen. Uiteindelijk moet dit ook ten goede komen van de werkdruk, waar het de actievoeders volgens haar met name om te doen is.

'Daar heb ik oog voor en daarom zeg ik: laten we die prikkel uit het stelsel halen.'

Lees ook:

- Hoogleraren met 'protestbaret' naar opening academisch jaar

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad universiteit GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws