Vraagtekens bij noodzaak baggeren

GRONINGEN - De Waddenvereniging gaat niet zonder meer akkoord met het uitbaggeren van de vaargeul in de haven van Noordpolderzijl.Door slib is aan het einde van de vaargeul een drempel ontstaan, waardoor de haven steeds moeilijker bereikbaar wordt. De gemeente Eemsmond heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om een gedoogvergunning gevraagd en wil al deze zomer gaan baggeren.Het ministerie heeft de Waddenvereniging om advies gevraagd. Die zet vraagtekens bij de noodzaak om te baggeren. De waddenclub wil niet dat de gemeente op basis van een gedoogvergunning aan het werk gaat. De gemeente had de vergunning eerder moeten aanvragen zodat de vereiste procedures gevolgd kunnen worden, aldus een woordvoerder.
null